ข่าว
100 year

พาณิชย์ คาด ก.ม. แข่งขันการค้าฉบับใหม่ มีผลใช้ภายในปีนี้

ไทยรัฐออนไลน์4 ก.พ. 2559 19:42 น.
SHARE

พาณิชย์ คาด ก.ม. แข่งขันทางการค้าฉบับแก้ไขใหม่ มีผลใช้ในปีนี้แน่ มั่นใจ คุมพฤติกรรมเอาเปรียบในการทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนให้ต่างชาติ...

วันที่ 4 ก.พ. 59 นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ร่างปรับปรุง พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ... ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว กำลังเข้าสู่การพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คาด จะใช้เวลาพิจารณาประมาณ 3 เดือน หลังจากนั้นจะส่งกลับให้ ครม. พิจารณาอีกครั้ง หากผ่านจะส่งเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และประกาศใช้ราชกิจจานุเบกษา เพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมายได้ โดยขั้นตอนทั้งหมดน่าจะไม่เกิน 6 เดือน หรือบังคับใช้ได้ภายในปีนี้

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์เชื่อมั่นว่า กฎหมายฉบับนี้จะช่วยป้องกันพฤติกรรมแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในการประกอบธุรกิจได้ ทำให้ธุรกิจเกิดความเกรงกลัว เพราะได้ปรับปรุงกฎหมายให้เข้าไปดูแลพฤติกรรมที่เอารัดเอาเปรียบได้รวดเร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกิจ ที่จะเกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และดึงดูดการเข้ามาลงทุนของต่างชาติในไทยได้เพิ่มขึ้น

สำหรับสาระสำคัญในการแก้ไขนั้น ได้ปรับโทษทางอาญาให้เหมาะสมกับความร้ายแรงของพฤติกรรม และเพิ่มโทษทางปกครอง โดยคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า มีอำนาจสั่งปรับธุรกิจที่มีพฤติกรรมเอาเปรียบได้ และยังเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย เช่น ลดขั้นตอนการพิจารณา ลดหย่อนโทษ เอาผิดกับการกระทำนอกราชอาณาจักร การเอาผิดกรณีการร้องเรียนที่เป็นเท็จ

นอกจากนี้ ยังได้ปรับเพิ่มให้รัฐวิสาหกิจต้องอยู่ภายใต้กฎหมายแข่งขัน เพื่อให้เกิดความเสมอภาคในการแข่งขันกับธุรกิจรายอื่น แต่มีข้อยกเว้นการกระทำที่เป็นประโยชน์สาธารณะ หรือการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ปรับเพิ่มการควบรวมกิจการสามารถดำเนินการได้เลย แต่ต้องแจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบภายหลังการควบรวมแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน และปรับปรุงคำนิยามผู้มีอำนาจเหนือตลาดให้เป็นสากลมากขึ้น

ส่วนคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า และสำนักงานคณะกรรมการฯ จะเป็นอิสระในการบังคับใช้กฎหมาย โดยคณะกรรมการฯ จะคัดเลือกจากปลัดกระทรวงเศรษฐกิจ 4 กระทรวง ร่วมกับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสำนักงานฯ จะแยกออกเป็นองค์กรอิสระ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพาณิชย์

"หากกฎหมายฉบับแก้ไขนี้มีผลบังคับใช้ ไทยจะเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่มีการปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัย และกลับมาเป็นต้นแบบอีกครั้ง เพราะก่อนหน้านี้ ไทยเป็นประเทศแรกที่มีกฎหมายแข่งขันตั้งแต่ปี 42 และบังคับใช้มา 17 ปี เพิ่งจะมาแก้ไขสำเร็จเอาตอนนี้" อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าว.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้ากฎหมายแข่งขันทางการค้าวิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์กรมการค้าภายในพาณิชย์ครม.สนช.การค้าที่ไม่เป็นธรรมสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนข่าวข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐออนไลน์

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้