ไลฟ์สไตล์
100 year

มติ สนช.ตั้ง กมธ.ศึกษาแก้ระบบอุปถัมภ์วงราชการไทย

ไทยรัฐออนไลน์4 ก.พ. 2559 16:13 น.
SHARE

สนช.มีมติตั้ง กมธ.ศึกษาปัญหาระบบอุปถัมภ์ระบบราชการไทย หลังมีการเล่นพรรคเล่นพวก เป็นชนวนเหตุทุจริตคอร์รัปชัน-ไร้ประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 59 ที่รัฐสภา ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ 170 เสียง เห็นชอบญัตติให้ตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม ที่ พล.ร.อ.ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง  สมาชิก สนช. ได้เสนอว่า ระบบราชการประกอบด้วยข้าราชการพลเรือน  ตำรวจ ทหาร และเจ้าหน้าที่รัฐอื่นๆ จำนวนกว่า 2 ล้านคน เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการของรัฐบาล ในการบริหารบ้านเมืองให้สำเร็จลุล่วงและมีประสิทธิภาพ และตั้งแต่ปี 2545 ได้มีการปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่  มีกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ มากมายเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีคุณธรรม แต่ปรากฏว่า ผู้มีอำนาจในระบบราชการกลับไม่ได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจริงจัง ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อระบบราชการและประเทศชาติ

ข่าวแนะนำ

ทั้งนี้ผลการวิจัยของธนาคารโลก ในปี 2556 พบว่า ประสิทธิผลของรัฐบาลและปัญหาคอร์รัปชันในระบบราชการไทยตกอันดับลงไปจากเดิม ขณะที่ผลการสำรวจของนักธุรกิจ ของเวิร์ดอีโคโนมิค ฟอรั่ม ได้จัดอันดับระบบเล่นพรรคเล่นพวก หรือระบบอุปถัมภ์ของข้าราชการไทย อยู่ที่อันดับ 93 จาก 148  ประเทศ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของความไร้ประสิทธิภาพของระบบราชการไทย

โดย พล.ร.อ.ศักดิ์สิทธิ์ กล่าวว่า ระบบอุปถัมภ์เกิดจากสภาพปัญหาของสังไทย และคนไทยที่นิยมยกย่องนับถือคนรวย นิยมการเคารพยกย่องและห้อมล้อมผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจ นิยมการประจบสอพลอ ชอบยึดถือตัวบุคคลมากกว่าหลักการ ซึ่งระบบอุปถัมภ์อยู่คู่สังคมไทยมานายหลายร้อยปี จนกลายเป็นค่านิยมและวัฒนธรรมที่ไม่ดีของคนไทย ระบบนี้อาจมีชื่อเรียกหลายอย่าง เช่น ระบบชุบเลี้ยง ระบบเล่นพรรคเล่นพวก นอกจากนี้ระบบอุปถัมภ์ยังเอื้อประโยชน์ให้นำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันที่เพิ่มมากขึ้นในระบบราชการไทย ในขณะที่ข้าราชการไทยขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ที่ดี ทำหน้าที่เพียงตอบแทนบุญคุณผู้มีอำนาจ อีกทั้งต่างประเทศขาดความเชื่อถือต่อประเทศไทย จะส่งผลเสียต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติในระยะยาว ดังนั้น สนช.จึงควรศึกษาว่าระบบอุปภัมภ์ในระบบราชการจะส่งผลเสียหายต่อประเทศชาติและระบบราชการอย่างไร และนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมนำไปสู่วาระแห่งชาติให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันตระหนักและแก้ไขอย่างจริงจัง โดยใช้เวลาศึกษาเป็นเวลา 120 วัน.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ระบบราชการไทยระบบอุปถัมภ์ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมืองสนช.คอร์รัปชันออกกฎหมายระบบชุบเลี้ยงระบบเล่นพรรคเล่นพวกทุจริตข่าวข่าวการเมืองไทยรัฐออนไลน์

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 01:35 น.