'มีชัย' ปลื้มร่าง รธน. ปัดเพิ่มอำนาจองค์กรอิสระ ชี้แค่กำหนดหน้าที่ให้ชัด

ข่าว

  'มีชัย' ปลื้มร่าง รธน. ปัดเพิ่มอำนาจองค์กรอิสระ ชี้แค่กำหนดหน้าที่ให้ชัด

  ไทยรัฐออนไลน์

   3 ก.พ. 2559 15:20 น.

   "มีชัย" แจงเนื้อหา รธน.ร่างแรก ต่อหน้า สนช.-สปท. ชี้ทำตามกรอบ ม.35 ของ รธน.ชั่วคราว ยันสิทธิ-เสรีภาพไม่ได้น้อยกว่าของเก่า เชื่อระบบ ลต.ใหม่ทำทุจริตลดลง ปชช.อยากออกมาใช้สิทธิ์มากขึ้น ย้ำไม่ได้เพิ่มอำนาจองค์กรอิสระ-ศาล รธน. ระบุ แค่กำหนดหน้าที่ให้ชัดเจน

   เมื่อวันที่ 3 ก.พ.59 ที่รัฐสภา มีการประชุมชี้แจงสาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้นให้แก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) โดยมี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

   โดย นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวชี้แจงสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญว่า การทำงานของ กรธ.แม้ว่าจะมีอิสระแต่มีกรอบ 10 ข้อ ตามมาตรา 35 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 เพื่อขจัดการทุจริตและป้องกันคนทุจริตเข้าสู่การเมือง เป็นกรอบที่ กรธ.ยึดถือเป็นสำคัญในการร่างรัฐธรรมนูญ และได้วิเคราะห์ว่าปัญหาที่ผ่านมาเกิดจากอะไร กรธ.ได้สรุปว่าปัญหาที่ทำให้เกิดขึ้น คือ 1. การทุจริตประพฤตมิชอบ ที่นับวันจะมีมากขึ้นทำท่าว่าสังคมจะยอมรับได้ หากปล่อยไว้ประเทศจะเดินหน้าไม่ได้ ประชาชนจะเดือดร้อน 2. ความมีวินัยของคนยังหย่อนยาน จะออกกฎหมายมาบังคับอย่างไรหากไม่ทำตามหรือนึกถึงหน้าที่ก็จะมีปัญหามากขึ้น 3. การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวดกวดขัน เพราะฉะนั้นหากจะทำรัฐธรรมนูญให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนต้องแก้ปัญหา 3 เรื่องนี้ให้ได้ แต่รัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่รอบรับสิทธิพื้นฐานของประชาชน เรื่องนี้ก็จะขาดไปไม่ได้

   นายมีชัย กล่าวว่า เราได้พยายามตรวจสอบดูว่ารัฐธรรมนูญเดิมรองรับอะไรไว้บ้าง อะไรสำเร็จแล้ว อะไรที่ต้องเขียนเพื่อความจำเป็น เราจึงเขียนตามหลักสากลว่า ประชาชนคนไทยมีสิทธิทั้งปวงยกเว้นมีข้อกำหนดห้ามเอาไว้ อาจสงสัยว่าหากรัฐบาลใหม่เข้ามาอาจแก้จำกัดสิทธิได้ กรธ.จึงกำหนดว่าหากจะเขียนกำหนดห้ามรัฐออกกฎหมายจำกัดสิทธิประชาชนเกินไป และเพื่อให้สิทธิเสรีภาพต้องไม่ละเมิดสิทธิของคนอื่น และ กรธ.คิดว่าเรากำหนดหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ประชาชนไม่ต้องไปตะเกียกตะกาย หากรัฐไม่ทำตามไม่ปฏิบัติตาม ประชาชนสามารถไปร้อง ป.ป.ช.ได้ ซึ่งมีโทษร้ายแรงถึงถูกให้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งจะกำหนดในกฎหมาย ป.ป.ช.ต่อไป ด้วยกลไกเหล่านี้หลายคนนึกว่าสิทธิเสรีภาพหายไป แต่จริงๆ แค่ไปอยู่ในหมวดอื่นเท่านั้น

   นายมีชัย กล่าวต่อว่า ในส่วนขององคาพยพทางการเมืองได้เปลี่ยนวิธีเลือก ส.ส. แต่จำนวนยังคงเดิม ที่ผ่านมาในการเลือกตั้ง 40 เปอร์เซ็นต์ ของคะแนนผู้มาออกเสียงหายไป เพราะคนที่ไม่ได้รับเลือกคะแนนไม่ได้มานับ เราจึงคิดว่าต้องมีวิธีที่ทำให้คะแนนทุกคะแนนเกิดประโยชน์ และสร้างเสริมอำนาจ กกต.เพื่อหยุดการทุจริตการเลือกตั้งได้ทันที คนที่ทุจริตหากศาลตัดสินว่าผิดจริงจะลงสมัครอีกไม่ได้ ทั้งหมดนี้เชื่อว่าการทุจริตเลือกตั้งจะลดลง และการใช้บัตรใบเดียวจะทำให้ประชาชนเกิดกำลังใจออกมาเลือกตั้งมากขึ้น เพราะไม่ว่าจะลงให้ใครคะแนนจะมีผล หากคนออกมาใช้สิทธิมากการทุจริตก็จะลดลงตามผลวิจัย นอกจากนี้ยังได้กำหนดลักษณะต้องห้ามผู้เล่นการเมืองให้กว้างขึ้น และนำคุณสมบัติของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านมาใช้กับนักการเมืองระดับชาติด้วย ส่วนตำแหน่งนายกฯเราคิดว่าเมื่อประชาชนออกไปเลือกตั้งต้องรู้อนาคต จึงกำหนดให้พรรคการเมืองต้องส่งรายชื่อนายกฯ แต่มีคนพูดว่าเปิดโอกาสให้คนนอกเป็นนายกฯ ขอชี้แจงว่า พรรคการเมืองต้องประชุมเพื่อเลือกตัวแทนไม่มีใครเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย หากพรรคกลัวก็ไปเขียนกฎพรรคว่าห้ามคนไม่เป็น ส.ส.เป็นนายกฯ ส่วนที่มา ส.ว. ที่ผ่านมาการกำหนดให้มาจากการเลือกตั้งใช้จังหวัดเป็นเขต มันพ้นวิสัยที่คนธรรมดาจะหาเสียง จึงบีบให้คนเหล่านั้นต้องให้พรรคการเมืองช่วยหาเสียง ขัดกับหลักที่ ส.ว.ห้ามยุ่งเกี่ยวกับพรรคการเมือง กรธ.จึงคิดว่าหากให้ประชาชนเลือกกันเองโดยมีกลไกบางอย่างป้องกันการฮั้วกันจะดีกว่า

   นายมีชัย กล่าวต่อว่า ในส่วนองค์กรอิสระเราไม่ได้เพิ่มองค์กรใด แต่เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น เราจึงกำหนดคุณสมบัติให้สูงกว่าปัจจุบัน เพื่อให้คนที่มีความรู้ทำงานอย่างอิสระและกล้าตัดสินเรื่องที่ถูกทำนองครองธรรม ส่วนศาลรัฐธรรมนูญเราไม่ได้เพิ่มอำนาจ มีเรื่องเดียวที่ไม่มีในรัฐธรรมนูญก่อนๆ คือการวินิจฉัยการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมขององค์กรอิสระ และเปิดช่องสำหรับการมีปัญหาในบ้านเมืองให้ตัดสินวิกฤติได้ ส่วนที่คนบอกว่าเราให้ศาลรัฐธรรมนูญไปปลด ส.ส. ส.ว. ไม่มีที่ไหนในโลกองค์กรที่ตัดสินคดีความมาจากการเลือกตั้ง ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้มีอำนาจปลดใคร แต่เมื่อเวลา ส.ส. ส.ว.หรือ ครม. สงสัยว่ามีคนขาดคุณสมบัติ ก็เข้าชื่อร้องต่อศาล ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา ไม่มีอะไรมากกว่าปกติที่เคยมีอยู่ สุดท้ายนี้การร่างรัฐธรรมนูญ กรธ.ได้ระดมสติปัญญาในสิ่งที่เราคิดว่าดีที่สุด เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในระยะยาว แต่อาจมีอะไรที่ขาดตกบกพร่อง เราฟังทุกช่องทาง ใครมีอะไรก็ส่งมาได้ อะไรที่สะกิดใจว่าเราทำไม่เหมาะสมเราก็เอาไปปรับแก้การรับฟังครั้งนี้หวังว่าได้รับฟังจากทั้ง 2 สภา สิ่งใดที่บกพร่องเราก็นำไปแก้ไขให้ดีขึ้น หวังว่าจะได้รับคำแนะนำจากทุกท่านอย่างกัลยาณมิตร.

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12:48 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์