ไลฟ์สไตล์
100 year

เส้นทางรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตย

หมัดเหล็ก
4 ก.พ. 2559 05:01 น.
SHARE

รัฐธรรมนูญคือ กฎหมายปกครองสูงสุดของประเทศ ที่ร่วมกำหนดโดย ผู้บริหารและประชาชน ในการออกแบบรัฐธรรมนูญเป็นกฎกติกาของประเทศที่จะให้สังคมสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

รัฐธรรมนูญจึงต้องแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ อำนาจรัฐและอำนาจของประชาชน ซึ่งจะต้องสมดุลกัน รัฐสามารถมีอำนาจบังคับใช้และประชาชนสามารถตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐได้

ข่าวแนะนำ

รัฐธรรมนูญเป็น จุดเริ่มต้นของกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์กติกาของสังคม พร้อมกับบทลงโทษ ดังนั้น รัฐธรรมนูญจึงมีความสำคัญในแง่ของการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี

การเขียนรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรและที่ยึดถือเป็นประเพณีปฏิบัติ หลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ชนชั้นใดเป็นผู้บัญญัติรัฐธรรมนูญ ก็เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของชนชั้นนั้น

เมื่อมีการยึดอำนาจ ปฏิวัติรัฐประหาร จากเหตุผลใด รัฐธรรมนูญก็ต้องบัญญัติให้สอดคล้องกับเหตุผลนั้น จนกลายเป็นการบิดเบือนเจตนารมณ์ที่แท้จริงของรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตย ไปในที่สุด

ปกติรัฐธรรมนูญปกครองประเทศ จะบัญญัติขึ้นหลังจาก สงครามสงบ วิกฤติประเทศเข้าสู่จุดสมดุล เป็นความยินยอมพร้อมใจของประชาชนและผู้นำของประเทศ เพื่อนำไปสู่ความเป็นหนึ่งในการบริหารการปกครอง

รัฐธรรมนูญของ ประเทศสหรัฐฯ ค.ศ.1787 เป็นผลจากชาวอเมริกันใน 13 รัฐ ปฏิวัติแยกตัวจากประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 4 ก.ค.1776 ซึ่งถือว่าเป็นวันชาติสหรัฐฯ รัฐธรรมนูญของ ประเทศรัสเซีย เป็นผลมาจากการที่ชาวรัสเซียปฏิวัติยึดอำนาจจากพระเจ้านิโคลัสในปี 1917 รัฐธรรมนูญของ ประเทศฝรั่งเศส

เป็นผลมาจากการที่ชาวฝรั่งเศสยึดอำนาจจากพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 หรือเกิดจากการที่คณะผู้ปฏิวัติรัฐประหารไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งทางสังคม

เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญของ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากที่พ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 ตกอยู่ภายใต้อาณัติประเทศสหรัฐฯ ดังนั้นรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นจึงต้องอยู่ภายใต้ความพอใจของสหรัฐฯด้วย

ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญไม่รู้กี่ฉบับแล้ว มีเนื้อหามากมาย ที่ไม่ได้กำหนดทิศทางความเป็นอยู่ของประชาชน แต่เป็นการกำหนดทิศทางความเป็นอยู่ของผู้มีอำนาจ

รัฐธรรมนูญมีอำนาจน้อยกว่า องค์กรอิสระที่เป็นผลพวงจากรัฐธรรมนูญเอง รัฐธรรมนูญอยู่ภายใต้การวินิจฉัยของ ศาลรัฐธรรมนูญ ที่ให้อำนาจในการชี้ขาดวิกฤติของประเทศ

รัฐธรรมนูญประเทศไทยจึงเป็นแค่ทางผ่านของอำนาจมาโดยตลอด

แม้แต่อำนาจตามระบอบประชาธิปไตย ที่ระบุว่าจะต้องเป็นของประชาชนถูกตัดตอนไปเรื่อยๆ ถึงประชาชนต้องการ จะเลือกพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งเป็นเสียงข้างมากก็ทำไม่ได้

เสียเวลาร่างรัฐธรรมนูญให้เมื่อยตุ้มเปล่าๆ.

หมัดเหล็ก
mudlek@hotmail.com

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

คาบลูกคาบดอกหมัดเหล็กเส้นทางรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญคอลัมน์คอลัมน์ฉบับพิมพ์คอลัมน์ไทยรัฐหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไทยรัฐ

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพุธที่ 14 เมษายน 2564 เวลา 20:49 น.