วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มหาจุฬาฯ เปิดสอน ป.เอก สันติศึกษา 30 คน เรียนรู้ประนีประนอม ลดความขัดแย้ง

มหาจุฬาฯ เปิดสอน ป.เอก สันติศึกษา 30 คน เรียนรู้ประนีประนอม ลดความขัดแย้ง

  • Share:

มหาจุฬาฯ เปิดหลักสูตร ป.เอก สาขาสันติศึกษา รับ 30 คน เรียนรู้การประนีประนอม แก้ไขความขัดแย้ง ที่ผ่านมา จนท.ศาลกาญจนบุรี และ ศาลจังหวัดธัญบุรี ติดต่อพระสงฆ์จบหลักสูตรนี้เข้าไปเป็นผู้ประนีประนอมในศาลแล้ว ผู้สนใจสมัครตั้งแต่บัดนี้

พระมหาหรรษา ธัมมหาโส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เปิดเผยว่า ตามที่มหาจุฬาฯ ได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาสันติศึกษา เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการศึกษาได้เรียนรู้การประนีประนอม การแก้ไขความขัดแย้ง และที่ผ่านมา น่ายินดีว่ามีศาล จ.กาญจนบุรี และศาลจังหวัดธัญบุรี สนใจติดต่อพระสงฆ์ที่จบหลักสูตรนี้ไปเป็นผู้ประนีประนอมในศาล ซึ่งจะทำให้เป็นพระสงฆ์กลุ่มแรกๆ ที่ได้เข้าไปทำหน้าที่เป็นผู้ประนีประนอมในศาลด้วย

"มีผู้เข้าศึกษาในโครงการดังกล่าวระดับปริญญาโทแล้ว 3 รุ่น และล่าสุดเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2558 ที่ผ่านมา สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) สาขาวิชาสันติศึกษาแล้ว และขณะนี้ทางหลักสูตรกำลังดำเนินการรับสมัครผู้เข้าศึกษาในรุ่นแรก ระดับปริญญาเอก โดยจะรับนิสิตที่เน้นทำวิจัยและลงพื้นที่จริง จำนวน 5 ท่าน และเน้นศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยการลงพื้นที่จริง จำนวน 25 ท่าน รวมเป็น 30 ท่าน ผู้สนใจสามารถสมัครเพื่อเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถาม โทร.08-1875-9154, 0-2623-5393" พระมหาหรรษา ธัมมหาโส กล่าว

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้