วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
คุมเข้มช่างไฟฟ้า

คุมเข้มช่างไฟฟ้า

โดย สหบาท
3 ก.พ. 2559 05:01 น.
  • Share:

บ่อยครั้งต้นเหตุของอัคคีภัยที่สร้างความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินไปจำนวนมาก

กองพิสูจน์หลักฐาน จะพบว่า เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร เพราะความหละหลวมไม่เอาใจใส่ของเจ้าของบ้านที่ดีพอ

ประกอบกับช่างไฟฟ้าที่ติดตั้งขาดมาตรฐานความรู้ ความเชี่ยวชาญ

ทำให้ กระทรวงแรงงาน ออกประกาศกฎกระทรวงว่า ช่างไฟฟ้าภายในอาคารถูกกำหนดให้เป็นอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ มีผลบังคับใช้ในวันที่ 26 ต.ค.59

ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงานขยายความว่า ช่างแต่ละคนจะต้องผ่านการทดสอบและวัดระดับความรู้ความสามารถ เพราะลักษณะงานที่ปฏิบัติมีผลต่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของสาธารณะโดยรวม จำเป็นต้องมีการควบคุมและทดสอบวัดระดับฝีมือว่า มีความรู้ความสามารถครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่

เพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน

“หากมีความผิดพลาดในชิ้นงาน โอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตคนและทรัพย์สาธารณะได้ในวงกว้าง เช่น เดินสายไฟ หรือวางระบบผิดพลาดทำให้ไฟช็อตดูดคนเสียชีวิต หรือ

ไฟฟ้าลัดวงจรเกิดไฟไหม้ลุกลาม ดังนั้น ถ้าเข้มงวดตรวจสอบช่างผู้ปฏิบัติงานให้มั่นใจว่า มีความรู้ มีฝีมือได้มาตรฐานจะช่วยลดการสูญเสียได้อย่างมากมาย” ปลัดกระทรวงแรงงานว่า

ทั้งนี้ทั้งนั้น นายกรีฑา สพโชค อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ยืนยันความพร้อมด้านสถานที่และบุคลากรที่จะทดสอบและออกหนังสือรับรองให้แก่ช่างไฟฟ้าภายในอาคารทั่วประเทศ

มีศูนย์และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัด ประสานงานกับกลุ่มองค์การวิชาชีพด้านไฟฟ้า

ทำความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า ช่างเหล่านี้ต้องเตรียมตัวอย่างไร รวมถึงเกณฑ์การให้คะแนนในการออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถในการทำงาน

ถือเป็นมาตรการเข้มป้องกันไม่ให้เหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อ รู้ไม่จริง

จะได้ไม่ต้อง “โยนบาป” ให้ กระแสไฟฟ้าลัดวงจร ตัดตอนต้นเหตุของคนกระทำความผิด

ช่วยแบ่งเบาภาระของตำรวจได้อีกทางหนึ่ง.

สหบาท

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้