วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
นักวิชาการ  สับร่างฯ 'มีชัย' ลิดรอนสิทธิ ดูถูก ปชช.

นักวิชาการ สับร่างฯ 'มีชัย' ลิดรอนสิทธิ ดูถูก ปชช.

  • Share:

"คมสัน" สับเละร่างฯ "มีชัย" บอกรับไม่ได้ แค่หมวด 3 ก็ส่ายหน้าแล้ว ฉะลิดรอนสิทธิเสรีภาพ ตัดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ดูถูกประชาชน

เมื่อวันที่ 1 ก.พ.59 นายคมสัน โพธิ์คง อาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวถึงร่างแรกรัฐธรรมนูญที่มี นายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธานว่า แค่หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หมวดเดียวก็รับไม่ได้แล้ว เพราะตัดเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หลักความผูกพันสิทธิเสรีภาพโดยคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ การอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ตัดสิทธิเพิกถอนและการเยียวยาความเสียหายจากการกระทำที่กระทบสิทธิและเสรีภาพ สิทธิในกระบวนการยุติธรรมเหลือมาตราเดียว สิทธิความเป็นส่วนตัวตัดหลักการสำคัญในเรื่องการคุ้มครองเพื่อประโยชน์สาธารณะต้องรอออกกฎหมายก่อน หรือภาษชาวบ้านคือ ปิดปากตลอดกาลถ้าไม่ตรากฎหมาย

นายคมสัน กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังตัดสิทธิชุมชน เสรีภาพในการนับถือศาสนาถูกลิดรอน ตัดสิทธิการได้หลักประกันและสวัสดิภาพแรงงานและหลักประกันการดำรงชีพ เสรีภาพทางวิชาการลดลง เสรีภาพของสื่อถูกเซ็นเซอร์ สิทธิได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการของรัฐถูกตัดหมด สิทธิได้รู้ในข้อมูลข่าวสารของราชการถูกตัดหมด สิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของรัฐ ถูกตัด สิทธิของผู้บริโภคถูกตัด สิทธิติดตามตรวจสอบถูกตัด สิทธิคุ้มครองสถานะความเป็น ส.ส.ถูกตัดสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธีถูกตัด และส่วนใหญ่ไปเขียนเป็นหน้าที่ของรัฐ และแนวนโยบายแห่งรัฐเท่ากับจะให้ประชาชนแค่ไหนก็ได้ แก้ไขเรื่องการทำสนธิสัญญาทิ้งหลักการมาตรา 190 เกือบทั้งหมด การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการทำสนธิสัญญาตัดออก การมีส่วนร่วมของประชาชนถูกตัดออก เป็นรัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการชัดๆ แถมยังดูถูกประชาชนจริงๆ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้