ไลฟ์สไตล์
100 year

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับมีชัย

หมัดเหล็ก
1 ก.พ. 2559 05:01 น.
SHARE

ร่างรัฐธรรมนูญโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ที่มีมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน ประกอบด้วยบทบัญญัติจำนวน 270 มาตรา 15 หมวด มีหมวดหลักๆได้แก่ การเลือกตั้ง ส.ส.และ ส.ว. ที่มาของนายกรัฐมนตรี อำนาจของฝ่ายบริหารและองค์กรอิสระ ที่มีส่วนในการวินิจฉัยวิกฤติทางตันของบ้านเมืองด้วย

หลักประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ที่จะต้องไม่กระทบกับความมั่นคงของประเทศ ไม่เป็นอันตรายต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพบุคคลอื่น

ข่าวแนะนำ

หน้าที่ของประชาชน ไม่กระทำการที่ก่อให้เกิดการแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม สนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ไม่ร่วมสนับสนุนการทุจริตทุกรูปแบบ

ถ้ารัฐไม่ทำตามอำนาจหน้าที่ในรัฐธรรมนูญ ประชาชนสามารถฟ้องศาลปกครองได้โดยตรง

ระบบการเลือกตั้ง ให้มี ส.ส.เขต 350 คน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 150 คน รวม 500 คน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี โดยวิธีการเลือกตั้งโดยตรงและลับ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งกาบัตรได้ใบเดียว คะแนนเสียงทุกคะแนนจะถูกนำไปใช้ในการคำนวณ หากพรรคการเมืองใดได้ ส.ส.เขตเกินจากจำนวน ส.ส.ที่กำหนดให้ ถือว่ามี ส.ส.เขตเท่านั้น ถ้าได้ ส.ส.เขตน้อยกว่าก็ให้มี ส.ส.บัญชีรายชื่อจนครบจำนวน ส.ส.ที่กำหนด

คุณสมบัติของ ส.ส. ไม่อยู่ในระหว่างถูกระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือถูกเพิกถอนสิทธิ ตามคำพิพากษาของศาลแม้คดีจะยังไม่ถึงที่สุดหรือตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังโดยหมายศาล เคยได้รับโทษจำคุกโดยได้พ้นโทษมา ยังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษ เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่

เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติ

ระบบเลือก ส.ว. จำนวน 200 คน ให้มาจากการเลือกตั้งกันเองของผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ จากทุกภาคส่วนของสังคม โดยให้เลือกไขว้กลุ่มเพื่อป้องกันการฮั้ว

ทำหน้าที่เป็น สภาเติมเต็ม ช่วยพิจารณาร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของ ส.ส.เห็นชอบการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ

ที่มาของนายกรัฐมนตรี พรรคการเมืองจะต้องแจ้งชื่อผู้ที่พรรคจะเสนอเป็นนายกฯต่อ กกต.พรรคละไม่เกิน 3 คน โดยประกาศให้ประชาชนรับทราบด้วย จะเป็นสมาชิกพรรคหรือไม่เป็นก็ได้ จะเป็น ส.ส.หรือไม่ก็ได้

คุณสมบัตินายกฯ จะต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเช่นเดียวกับ ส.ส.

ศาลรัฐธรรมนูญมีจำนวน 9 คน จากศาลฎีกา 3 คน ศาลปกครอง 2 คน ศ.สาขานิติศาสตร์ 1 คน ศ.สาขารัฐศาสตร์ 1 คน ระดับอธิบดีขึ้นไป 2 คน อยู่ในวาระได้ 9 ปี มีอำนาจ วินิจฉัยการสิ้นสุดสมาชิกภาพ ส.ส. และ ส.ว. การสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรี วินิจฉัยการกระทำอันเป็นการล้มรัฐธรรมนูญ

ให้อำนาจแบบเบ็ดเสร็จ.

หมัดเหล็ก
mudlek@hotmail.com 

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

คาบลูกคาบดอกหมัดเหล็กรัฐธรรมนูญชัย ฤชุพันธุ์เลือกตั้งส.ส.ส.ว.คอลัมน์คอลัมน์ฉบับพิมพ์คอลัมน์ไทยรัฐหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไทยรัฐ

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 02:15 น.