ไลฟ์สไตล์
100 year

นปส.66

ซี.12
1 ก.พ. 2559 05:01 น.
SHARE

โอกาสของนักปกครองระดับกลางในการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งบริหารชั้นสูงต้องผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูงเสียก่อน

หลักสูตรนั้นคือ นปส. ซึ่งมีมาแล้ว 65 รุ่นและในวันนี้จะมีพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร นปส.รุ่นที่ 66 ที่โรงแรมบียอนด์ สวีท ฝั่งธนฯในตอนเช้า โดยมี นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน และในตอนบ่ายไปรับฟังการบรรยายของ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่วังวรดิศ เรื่อง บทบาทสำคัญของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพในการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

ข่าวแนะนำ

นปส. 66 รุ่นนี้มีด้วยกันทั้งสิ้น 99 คน มีที่มาจากสังกัดต่างๆทั้งในและนอกกระทรวงมหาดไทย โดยแกนหลักของรุ่นเป็น นายอำเภอ ของกรมการปกครอง 30 คนและ ผู้อำนวยการกอง 1 คน ได้แก่

1.นายกฤษณุ เหลืองพิบูลกิจ นายอำเภอรัตนบุรี สุรินทร์ 2.นายเกริกไกร สงธานี นายอำเภอเกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี 3.นายชวภณ ประชิตวัติ นายอำเภอบ้านสร้าง ปราจีนบุรี 4.นายชัยยศ เอื้อปัญญาพร นายอำเภอกระสัง บุรีรัมย์ 5.นายชาตรี ณ ถลาง นายอำเภอคลองหอยโข่ง สงขลา 6.นายโชคชัย วัฒนกูล นายอำเภอหนองหาน อุดรธานี 7.นายถาวร พรหมฉิม นายอำเภอบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 8.นายถิรนาท เอสะนาชาตัง นายอำเภอบางแก้ว พัทลุง 9.นายธนิต ฤกษ์มี นายอำเภอจักราช นครราชสีมา 10.นายนรเสฏฐ์ ศรีตะพัสโส นายอำเภอสัตหีบ ชลบุรี

11.นายนิธิวัชร์ จันทร์เฉลียว นายอำเภอบางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 12.นายประกาศ สุขกุล นายอำเภอปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 13.นายปรัชญา เปปะตัง นายอำเภอห้วยแถลง นครราชสีมา 14.นายปิยะพันธ์ นาคะเสถียร นายอำเภอหนองหงส์ บุรีรัมย์ 15.นายเพชรพงษ์ จิวะนนท์ นายอำเภอพนมไพร ร้อยเอ็ด 16.นายมงคล พูลรักษ์ นายอำเภออินทร์บุรี สิงห์บุรี 17.นายมนตรา กอซอ นายอำเภอดอนตาล มุกดาหาร 18.นายยงยุทธ จรเสมอ นายอำเภอโชคชัย นครราชสีมา 19.นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 20.นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอแม่ระมาด ตาก

21.นายวีระวัฒน์ วงษ์ศรีรักษา นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ สกลนคร 22.ว่าที่เรือตรีศรัณยวัชร พูลสวัสดิ์ นายอำเภอบ้านหมอ สระบุรี 23.นายสมภพ ณีศะนันท์ นายอำเภอคอนสาร ชัยภูมิ 24.นายสมศักดิ์ จันทรชู นายอำเภอนาทวี สงขลา 25.นางสายใจ มีชนะ นายอำเภอหนองเสือ ปทุมธานี 26.นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเขื่องใน อุบลราชธานี 27.ว่าที่ร้อยตรีสุจินต์ ศรีวิเชียร นายอำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี 28.นายสุริยา พานิชพงศ์ นายอำเภอวังสามหมอ อุดรธานี 29.นายอำนวย ปองนาน นายอำเภอชุมพวง นครราชสีมา 30.ว่าที่ ร.ต.อิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอพรหมพิราม พิษณุโลก และนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน อีก 1 คน

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ก็ได้โควตาส่งคนมาเข้าหลักสูตรด้วยมีทั้งนายอำเภอและข้าราชการหน่วยอื่นคือ

1.นายไตรทิพย์ สกุลประดิษฐ์ นายอำเภอแว้ง นราธิวาส 2.นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอโคกโพธิ์ ปัตตานี 3.น.ส.คอทรีหม๊ะ หะยีอารุณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส 4.น.ส.พิลาส หะยีสาแม็ง คลังจังหวัดนราธิวาส

จึงบันทึกไว้เป็นเกียรติยศและความภาคภูมิใจของเจ้าตัวและคนในครอบครัวสำหรับโอกาสแห่งความก้าวหน้าในชีวิตราชการ.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12นปส.66นปส.คอลัมน์คอลัมน์ฉบับพิมพ์คอลัมน์ไทยรัฐหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไทยรัฐ

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพฤหัสที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 02:19 น.