ไลฟ์สไตล์
100 year

ขนส่ง ดีเดย์ 25 ม.ค. รถโดยสาร-บรรทุกจดทะเบียนใหม่ ต้องติด GPS ทุกคัน

ไทยรัฐออนไลน์
22 ม.ค. 2559 13:55 น.
SHARE

กรมการขนส่งทางบก ดีเดย์ 25 ม.ค.เป็นต้นไป รถโดยสารสาธารณะ รถลากจูง รถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป ที่จดทะเบียนใหม่ ต้องติดตั้ง GPS ทุกคัน พร้อม เชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับศูนย์บริหารจัดการเดินรถ เพื่อติดตาม-กำกับพฤติกรรมการขับรถ มุ่ง ยกระดับความปลอดภัยทางถนน เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง...

วันที่ 22 ม.ค.59 นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จากสถิติอุบัติเหตุรถโดยสารและรถบรรทุก พบว่า เกิดจากพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถ และการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ ดังนั้น กรมการขนส่งทางบกได้จัดทำโครงการ "มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS" เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมด เข้ากับศูนย์บริการจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ของกรมการขนส่งทางบกแบบเรียลไทม์ เช่น ข้อมูลการใช้ความเร็ว ชั่วโมงการขับขี่ และตำแหน่งพิกัดของรถ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการขนส่งสามารถติดตามพฤติกรรม ผู้ขับรถ เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือบริหารการขนส่งทางบกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ข่าวแนะนำ

ทั้งนี้ มีการกำหนดให้รถโดยสารสาธารณะทุกประเภทและรถตู้ (ยกเว้น รถสองแถว, รถหมวด 4 และรถหมวด 1 ภูมิภาค) รถลากจูง และรถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ล้อขึ้นไป) ที่จดทะเบียนใหม่ตั้งแต่ วันที่ 25 ม.ค.59 เป็นต้นไป ต้องติดตั้ง GPS ที่มีคุณลักษณะและระบบการทำงานตามประกาศกรมฯ ทุกคัน ในส่วนของรถที่จดทะเบียนไว้ก่อนวันดังกล่าวต้องดำเนินการติดตั้ง เชื่อมโยงข้อมูล หรือแก้ไขเครื่องบันทึกข้อมูลตามระยะเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถดำเนินการต่ออายุทะเบียนรถได้

นายสนิท กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับรถโดยสารและรถบรรทุกที่จดทะเบียนก่อนวันที่ 25 ม.ค.59 กรมการขนส่งทางบก กำหนดระยะเวลาดำเนินการของรถแต่ละประเภทตามความเหมาะสม เพื่อให้เจ้าของรถและผู้ประกอบการขนส่งมีเวลาในการเตรียมการเชื่อมโยงข้อมูล แก้ไขและติดตั้ง GPS ให้เป็นไปตามที่กรมฯ กำหนด ดังนี้ รถโดยสารสาธารณะ รถลากจูง และรถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ล้อขึ้นไป) ที่ติดตั้ง GPS ไว้แล้ว ต้องเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์บริการจัดการเดินรถของกรมการขนส่งทางบกภายใน ปี 2559

สำหรับรถโดยสารสาธารณะที่ยังไม่ได้ติดตั้ง GPS ในส่วนของรถโดยสารสองชั้นกำหนดติดตั้งภายในรอบปีภาษี 2559 ส่วนรถโดยสารสาธารณะประเภทอื่นๆ จะต้องดำเนินการติดตั้งให้ครบถ้วนภายในรอบปีภาษี 2560 ส่วนรถลากจูงกำหนดติดตั้งภายในรอบปีภาษี 2560 รถบรรทุกสาธารณะภายในรอบปีภาษี 2561 และรถบรรทุกส่วนบุคคลให้ระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในรอบปีภาษี 2562

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบเครื่องบันทึกข้อมูลที่ได้รับการรับรองได้ที่ เว็บไซต์ http://apps.dlt.go.th/esb/approve.html หรือ สอบถามเพิ่มเติมที่สำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก โทรศัพท์ 02-271-8605 หรือ ทางอีเมล gps.approve@gmail.com 

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ขนส่งขนส่งทางบกรถจดทะเบียนใหม่ ติด GPSรถโดยสารสาธารณะติด GPSมั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPSสนิท พรหมวงษ์สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนควบคุมพฤติกรรมผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะข่าวข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐออนไลน์

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 06:27 น.