วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สะดวก รวดเร็ว! ขนส่ง แนะ ชำระภาษีรถประจำปี ผ่านเว็บไซต์

ขนส่งทางบก แนะ เจ้าของรถ ชำระภาษีประจำปี ผ่านเว็บไซต์ สะดวก รวดเร็ว พร้อมจัดส่งเอกสารถึงบ้านใน 10 วัน ยกเว้น เก๋ง กระบะ รถตู้ อายุเกิน 7 ปี จักรยานยนต์เกิน 5 ปี และรถค้างชำระภาษีเกิน 1 ปี

เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 59 นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ปัจจุบันการรับชำระภาษีรถประจำปีผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.dlte-serv.in.th ได้รับความนิยมจากประชาชนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจากสถิติในปีงบประมาณ 2558 (ต.ค. 57-ก.ย. 58) พบว่า มีประชาชนใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต จำนวน 55,665 ราย จัดเก็บภาษีรถได้ทั้งสิ้น 101,533,758.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2557 ถึงร้อยละ 38 แสดงถึงการขยายตัวของความนิยมในการเลือกใช้บริการ เนื่องจากเป็นบริการมีความสะดวกสบาย รวดเร็วและสามารถชำระภาษีรถได้ทุกที่ทุกเวลา

สำหรับขั้นตอนการชำระภาษีรถประจำปีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สามารถทำได้โดยง่าย เพียงเจ้าของรถลงทะเบียนสมัครใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.dlte-serv.in.th กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับรถ และเลือกชำระเงินผ่านการหักบัญชีเงินฝาก หรือหักจากบัตรเครดิต หรือพิมพ์ใบแจ้งหนี้เพื่อชำระผ่านเคาน์เตอร์ หรือ ตู้ ATM ของธนาคาร และเมื่อดำเนินการชำระภาษีรถประจำปีเรียบร้อยแล้ว กรมการขนส่งทางบก จะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีให้ผู้ชำระเงินทางไปรษณีย์ภายใน 10 วัน นับจากวันชำระเงิน โดยมีค่าจัดส่งเอกสาร 40 บาททั่วไทย หลังจากนั้นเจ้าของรถสามารถนำใบคู่มือจดทะเบียนรถไปปรับรายการได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ

นายสนิท กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับเงื่อนไขการให้บริการชำระภาษีรถประจำปีทั่วไทยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สามารถชำระภาษีได้ล่วงหน้าก่อนครบกำหนดไม่เกิน 3 เดือน และต้องไม่ค้างชำระภาษีรถเกินกว่า 1 ปี นอกจากนี้ รถที่สามารถชำระภาษีรถประจำปีผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ จะต้องเป็นรถยนต์ รถกระบะ หรือรถตู้ ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์มีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี และจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถ ส่วนกรณีรถใช้ก๊าซเอ็นจีวีเป็นเชื้อเพลิง ต้องมีหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบ ตลอดจนต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยคงเหลือระยะเวลาคุ้มครองไม่น้อยกว่า 3 เดือน กรณีกรมธรรม์สิ้นอายุ หรือระยะเวลาคุ้มครองเหลือน้อยกว่า 3 เดือน สามารถเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันภัยผ่านระบบดังกล่าวได้เช่นเดียวกัน

สำหรับเจ้าของรถที่สนใจใช้บริการชำระภาษีรถผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สามารถศึกษารายละเอียดการใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ www.dlte-serv.in.th หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2271-8712 ในวันและเวลาราชการ.

ขนส่งทางบก แนะ เจ้าของรถ ชำระภาษีประจำปี ผ่านเว็บไซต์ สะดวก รวดเร็ว พร้อมจัดส่งเอกสารถึงบ้านใน 10 วัน ยกเว้น เก๋ง กระบะ รถตู้ อายุเกิน 7 ปี จักรยานยนต์เกิน 5 ปี และรถค้างชำระภาษีเกิน 1 ปี 21 ม.ค. 2559 14:52 21 ม.ค. 2559 17:20 ไทยรัฐ