ข่าว

วิดีโอ

มีนบุรีเปิดรับสมัคร จัดฝึกอาชีพรุ่นใหม่

ภาพจาก เฟซบุ๊กศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี)

นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) เปิดรับสมัครอบรมฝึกอาชีพรุ่นใหม่หลายรุ่น ดังนี้ หลักสูตรวันจันทร์-ศุกร์ หลักสูตร 80 ชั่วโมง รุ่น 5/2559 เรียนระหว่างวันที่ 1-23 ก.พ. เวลา 09.00-15.00 น.สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-24 ม.ค. หลักสูตรวันจันทร์-ศุกร์ หลักสูตร 160 ชั่วโมง รุ่น 3/2559 เรียนระหว่างวันที่ 1 ก.พ.-16 มี.ค. เวลา 09.00-15.00 น.สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-24 ม.ค. หลักสูตรวันเสาร์-อาทิตย์ หลักสูตร 80 ชั่วโมง รุ่น 3/2559 เรียนระหว่างวันที่ 6 ก.พ.-27 มี.ค. เวลา 09.00-15.00 น.สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-31 ม.ค.2559 หลักสูตรวันเสาร์-อาทิตย์ หลักสูตร 160 ชั่วโมง รุ่น 2/2559 เรียนระหว่างวันที่ 6 กพ.-29 พ.ค.2559 เวลา 09.00-15.00 น. สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-31 ม.ค.2559 วิชาที่เปิดสอน อาทิ อาหารไทย เบเกอรี่ จัดดอกไม้สด แปรรูปสมุนไพร นวดแผนไทย ซ่อมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โทร.สอบถามที่ศูนย์ฝึกอาชีพ กทม. (มีนบุรี) โทร. 0-2540-4375-6.

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) เปิดรับสมัครอบรมฝึกอาชีพรุ่นใหม่หลายรุ่น ดังนี้ หลักสูตรวันจันทร์-ศุกร์ หลักสูตร 80 ชั่วโมง รุ่น 5/2559 เรียนระหว่างวันที่ 1-23 ก.พ. เวลา 09.00-15.00 น. สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-24 ม.ค. 7 ม.ค. 2559 01:50 7 ม.ค. 2559 01:51 ไทยรัฐ