ข่าว

วิดีโอ

ฉลอง 7 รอบมหาราชินี 12 สิงหาคม 2559

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 6 ม.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดย พล.อ.ประยุทธ์กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมจัดงาน ปีนี้มีสิ่งดีที่จะทำให้ประชาชนอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขอีกหลายงาน ซึ่งเตรียมการมาอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ทรงโปรดเกล้าฯชื่องานลงมาเรียบร้อยแล้ว โดยโครงสร้างในการจัดงานจะสร้างการรับรู้ให้มากยิ่งขึ้นในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงทำมาโดยตลอดจนถึงเวลานี้ สถาบันได้ทำคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินนี้มายาวนาน เราอย่าลืมประวัติศาสตร์ เอาประวัติศาสตร์มาทำปัจจุบันเพื่อมองไปข้างหน้า.

โดย พล.อ.ประยุทธ์กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมจัดงาน ปีนี้มีสิ่งดีที่จะทำให้ประชาชนอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขอีกหลายงาน ซึ่งเตรียมการมาอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ทรงโปรดเกล้าฯชื่องานลงมาเรียบร้อยแล้ว 7 ม.ค. 2559 00:30 7 ม.ค. 2559 00:30 ไทยรัฐ