ข่าว

วิดีโอ

สปท. ย้ำ ปี 59 จะเป็นปีแห่งการปฏิรูปประเทศ

โฆษก สปท. แจงแนวทางขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ ปี 59 เน้นต้องเป็นปีที่ทำงานเกิดผลเป็นรูปธรรมมากที่สุด มั่นใจการทำงานร่วมแม่น้ำ 5 สายเป็นทีมเวิร์ก ใช้ความยืดหยุ่น ดำเนินการให้เกิดความเป็นจริง

เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 59 เวลา 15.30 น. ที่รัฐสภา นายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) กล่าวว่า ปี 2559 จะเป็นปีแห่งการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยหลังจากที่คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปของ สปท. ทั้ง 12 คณะ เสนอรายงานแผนการปฏิรูปแล้ว จะให้ กมธ.แต่ละคณะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมเสนอเรื่องปฏิรูป หรือร่าง พ.ร.บ.ต่างๆ เข้าสู่ที่ประชุมคณะ กมธ.วิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (วิป สปท.) บรรจุ เป็นระเบียบวาระเข้าสู่ที่ประชุม เพื่อขอมติเห็นชอบว่า ควรส่งเรื่องต่อไปยัง ครม.ต่อไปหรือไม่ หาก สปท.มีมติให้ส่งไปยัง ครม. ก็จะประสานผ่านไปยังคณะกรรมการประสานงานร่วม 3 ฝ่าย (วิป 3 ฝ่าย) เพื่อช่วยประสานกับหน่วยราชการต่างๆ หากวิป 3 ฝ่ายเห็นต่างจากหน่วยราชการ ก็สามารถมีข้อสังเกตกลับมายังวิป สปท. เพื่อส่งให้ กมธ.เจ้าของเรื่องนำกลับไปทบทวนอีกครั้ง แต่หากวิป 3 ฝ่ายเห็นด้วย กับการเสนอเป็นร่าง พ.ร.บ. ของ กมธ.ต่างๆ ก็สามารถนำเรื่องส่งไปยัง สนช.

นายคำนูณ กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องการบริหารก็ให้ส่งไปยัง ครม.เพื่อขอมติเห็นชอบ ก่อนจะส่งไปยังคณะกรรมการขับเคลื่อน และปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินทั้ง 6 คณะ ซึ่งแต่งตั้งโดยนายกฯ เพื่อดำเนินการต่อไป

นายคำนูณ กล่าวต่อว่า ยืนยันว่าการทำงานของ สปท.ที่ผ่านมา เป็นไปตามนโยบายที่ประธาน สปท. ได้มอบไว้ว่าจะต้องมีการทำงานที่ยืดหยุ่น และประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ ประเด็นปฏิรูปของ สปท.กับกระทรวงต่างๆ ต้องมีความต้องการตรงกัน และสามารถนำเสนอแผนปฏิรูปต่อ ครม.ได้อย่างรวดเร็ว และมั่นใจว่า การทำงานของ สปท.ร่วมกันในแม่น้ำ 5 สาย จะทำงานอย่างทีมเวิร์ก เพื่อให้การปฏิรูปดีขึ้น และทำให้วาระการปฏิรูปมีความสอดคล้องกันในแม่น้ำแต่ละสาย

โฆษก สปท. แจงแนวทางขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ ปี 59 เน้นต้องเป็นปีที่ทำงานเกิดผลเป็นรูปธรรมมากที่สุด มั่นใจการทำงานร่วมแม่น้ำ 5 สายเป็นทีมเวิร์ก ใช้ความยืดหยุ่น ดำเนินการให้เกิดความเป็นจริง 6 ม.ค. 2559 17:50 6 ม.ค. 2559 20:43 ไทยรัฐ