ข่าว

วิดีโอ

สหกรณ์ดอนหอ...ก้าวไม่หยุด รุกคืบรับซื้อ...ยาง-มันฯ-อ้อย

สหกรณ์น้องใหม่เกิดเพียงปีเดียวก้าวไม่หยุด ด้วยการเอาสินค้าเกษตรมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าจากยางก้อนถ้วยมาเป็นยางเครป ต่อยอดรับซื้อมันสำปะหลังกับอ้อยโรงงาน รุกแก้ปัญหาเกษตรกรถูกโกงตาชั่ง

นายสมพงษ์ หมั่นมา ประธานสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านดอนหอ จำกัด ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี เผยว่า แม้ว่าสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านดอนหอจะเพิ่งก่อตั้งขึ้นมาเมื่อ มี.ค.58 ประกอบรวบรวมยางก้อนถ้วยจากสมาชิกมาแปรรูปเป็นยางเครปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยทางสหกรณ์ฯไม่ได้เรียกเก็บเงินค่าบริการใช้เครื่องเครปยางจากสมาชิก ช่วยให้เกษตรกรได้ราคาเพิ่ม จากเดิมขายเป็นแค่ยางก้อนถ้วย กก.ละ 20 บาท เพิ่มเป็น 25-26 บาท ทำให้สมาชิกได้กำไรเพิ่มขึ้นอย่างน้อย กก.ละ 5 บาท

“จากความสำเร็จในการแปรรูปยางก้อนถ้วยมาเป็นยางเครป ทางสหกรณ์ยังได้จัดหาแหล่งเงินทุนจากเงินสะสมของสมาชิกสหกรณ์ และกู้เพิ่มจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ ธ.ก.ส. เพื่อนำมาขยายกิจการซื้อเครื่องเครปยางเพิ่มอีก 2 เครื่อง เพื่อให้บริการแปรรูปยางเครปได้มากขึ้น พร้อมกับสร้างลานตากมันสำปะหลังและซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกผลผลิตมาติดตั้งเป็นของสหกรณ์เอง เพื่อรับซื้อหัวมันสำปะหลัง และอ้อยโรงงานจากสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป เนื่องจากเราได้รับการร้องเรียนว่า มันสำปะหลังและอ้อยที่นำไปขายพ่อค้าถูกโกงตาชั่งเป็นประจำ เพราะน้ำหนักที่ชั่งจากหน้าสวนกับหน้าร้านพ่อค้าคนกลางไม่เท่ากัน ต่างกันมาก ปรากฏว่าลดปัญหาถูกเอา เปรียบได้เป็นอย่างดี และทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น”

ประธานสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านดอนหอ จำกัด เผยอีกว่า เพื่อให้เกิดการสร้างความสามัคคีในกลุ่มของสมาชิก ทางสหกรณ์ยังได้จัดทำโครงการ “ลดต้นทุนการผลิต” เน้นไปที่กลุ่มผู้ผลิตอ้อยโรงงาน อบรมให้ความรู้สมาชิกในเรื่องไม่ให้เผาอ้อยก่อนตัด ทำให้โรงหีบอ้อยรับซื้อในราคาสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ รวมทั้งยังไม่ทำให้เกิดมลภาวะแวดล้อมที่เป็นพิษอีกทั้งยังได้ขยายพื้นที่ของสหกรณ์ สร้างบ่อกักเก็บบำบัดน้ำเสีย แล้วนำเข้าสู่กระบวนการหมักเป็นก๊าซชีวภาพ เพื่อนำมาใช้ในกิจการของสหกรณ์เพื่อลดต้นทุนด้วย.

สหกรณ์น้องใหม่เกิดเพียงปีเดียวก้าวไม่หยุด ด้วยการเอาสินค้าเกษตรมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าจากยางก้อนถ้วยมาเป็นยางเครป ต่อยอดรับซื้อมันสำปะหลังกับอ้อยโรงงาน รุกแก้ปัญหาเกษตรกรถูกโกงตาชั่ง... 6 ม.ค. 2559 10:36 6 ม.ค. 2559 10:37 ไทยรัฐ