ข่าว

วิดีโอ

ของขวัญฝ่าวิกฤติแล้ง

โดย สะ-เล-เต

ภัยแล้งกำลังมาเยือน...ในข่าวร้ายยังมีข่าวดีมาฝากพี่น้องชาวนาที่มิอาจหาน้ำมาทำนาปรังได้ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้สั่งการให้สหกรณ์จังหวัดในพื้นที่ 22 จังหวัด ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง

ในเบื้องต้นมีแผนเร่งให้การช่วยเหลือบรรเทาภาระหนี้สินและลดต้นทุนของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าว จัดสรรงบประมาณ 206.233 ล้านบาท ซึ่งผ่านการอนุมัติจาก ครม.เพื่อนำมาจ่ายชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร อัตราร้อยละ 3 ต่อปี เป็นเวลา 6 เดือน

ช่วยลดดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 ให้กับสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่ 134,479 ราย จาก 651 สถาบันเกษตรกร ทั้งหนี้สัญญากู้เดิมและสัญญากู้ใหม่ ที่กู้ไม่เกิน 30 เม.ย.59 จะได้รับสิทธิลดดอกเบี้ย 6 เดือนเหมือนกัน

พร้อมกันนั้นยังมีแผนสนับสนุนสินเชื่อระยะสั้นให้แก่สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่ 22 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งด้วย โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) ได้อนุมัติกรอบวงเงิน 300 ล้านบาท ให้สหกรณ์กู้ยืมไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนแบบปลอดดอกเบี้ย ระยะเวลา 6 เดือน

จากการสำรวจความต้องการพบว่ามีสหกรณ์ขอรับการช่วยเหลือ 183 แห่ง ขณะนี้คณะกรรมการบริหาร กพส.อยู่ระหว่างเร่งพิจารณาจัดสรรเพื่อให้การช่วยเหลือโดยเร็ว

นอกจากนั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ยังมีแผนส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่ปลูกพืชใช้น้ำน้อยและอายุเก็บเกี่ยวสั้น เพื่อสร้างรายได้ทดแทนการทำนาปรัง โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ สารพัดถั่ว ที่ตลาดมีความต้องการสูง แล้วให้สหกรณ์ในพื้นที่รับซื้อผลผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย

ได้แต่หวังว่าโครงการช่วยเหลือเหล่านี้จะช่วยให้เกษตรกรและสหกรณ์ฝ่าวิกฤติภัยแล้งนี้ไปได้...อย่าให้เหมือนในอดีต ทำไปแล้วล้มเหลว สหกรณ์รับซื้อถั่วมาแล้ว ไม่รู้จะระบายขายไปที่ไหน แล้วปล่อยทิ้งแบบตัวใครตัวมันอีกกะแล้วกัน.

สะ–เล–เต

6 ม.ค. 2559 10:00 6 ม.ค. 2559 10:00 ไทยรัฐ