วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
พัฒนาลงลึก 8 คลัสเตอร์

พัฒนาลงลึก 8 คลัสเตอร์

  • Share:

ผุดไอเดียตั้ง “กรมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว”

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า มีแนวคิดจะตั้งกรมใหม่ภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1 กรม คือ กรมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว เพื่อให้ดูแลเรื่องการพัฒนาเขตการท่องเที่ยวทั้ง 8 คลัสเตอร์อย่างลงลึก จากเดิมที่มีเพียงกรมการท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ในรอบ 9 ปี ทั้งนี้ การเพิ่มกรมใหม่ขึ้นมา เพราะปัจจุบันกรมการท่องเที่ยวมีนโยบายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ทั่วไป แต่ยังไม่สามารถทำงานให้ครอบคลุมจำนวนจังหวัดในแต่ละคลัสเตอร์ได้จริงๆ

“ต้องยอมรับว่า ในการประชุมนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติ (ททช.) แต่ละครั้ง เป็นการหารือกันในเชิงนโยบาย แต่การปฏิบัติงานจริงๆรวมถึงการประสานงานร่วมกับเอกชนยังไม่มากพอ ขณะที่ หน่วยงานที่ดูแลด้านการท่องเที่ยวอย่างสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด รวมถึงสำนักงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ก็มีงานในส่วนของตัวเองอยู่แล้ว แต่หากพูดถึงส่วนของคลัสเตอร์ตามยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวของกระทรวงฯ กลับยังไม่ครอบคลุม”

อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งกรมใหม่จะต้องหารือกับสำนักงบประมาณถึงงบประมาณในการจัดตั้ง รวมถึงจำนวนข้าราชการ โดยหน้าที่เดิมของกรมการท่องเที่ยว ที่เน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอาจจะถูกรวมไว้ที่กรมใหม่ และให้กรมการท่องเที่ยวทำหน้าที่ด้านการพัฒนาบุคลากร เช่น มัคคุเทศก์ (ไกด์) บริษัทนำเที่ยวต่างๆ ฯลฯ แทน และยังมีแนวคิดให้สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (ทีเส็บ) และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มาเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวฯ เพราะทำงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันอยู่แล้ว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้