วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
"กสทช." การันตีปีวอกโปร่งใส คนไทยได้ใช้4จีราคาถูกกว่า3จี

"กสทช." การันตีปีวอกโปร่งใส คนไทยได้ใช้4จีราคาถูกกว่า3จี

  • Share:

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า การทำงานปีนี้จะเน้นความโปร่ง โดยการกำกับดูแล ต้องมีความรวดเร็ว เข้มข้น ทั้งทางด้านกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ซึ่งกิจการโทรคมนาคมจะกำกับดูแลค่าบริการ 4 จี ที่ต้องถูกลงกว่าค่าบริการ 3 จี ด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์ จะดูแลเนื้อหาที่เป็นภัยต่อความมั่นคง หมิ่นสถาบัน ต้องมีการระงับการออกอากาศทันที และดำเนินคดีอาญา ส่วนเนื้อหาที่ผิดกฎหมายอื่นๆ เช่น ผิดกฎหมายอาหารและยา จะดำเนินการตามกฎหมายลงโทษในทันที

นอกจากนี้ จะเร่งรัดให้ได้ข้อยุติเรื่องรายได้จากการประกอบการบนคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ ที่สิ้นสุดสัญญาสัมปทานมา 2 ปีแล้ว กสทช.ต้องสรุปรายได้ที่เกิดขึ้นในระหว่างรอการประมูล เพื่อนำรายได้ส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน คาดว่าสำนักงาน กสทช.จะนำเสนอให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) พิจารณาได้ในเดือน เม.ย.นี้ ส่วนการประมูลเลขสวยจะทำให้แล้วเสร็จในเดือน เม.ย.

สำหรับการแก้ไขปัญหาทีวีดิจิตอล ซึ่งต้องรับฟังความเห็นจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ได้ข้อสรุปเสนอต่อ กสทช. ก่อนนำเสนอนายกรัฐมนตรี การแก้ไขปัญหาวิทยุชุมชนของวิทยุเสียงธรรม การเร่งรัดนำเงินที่ค้างในระบบซิมเติมเงิน 100 ล้านบาท ซึ่งเป็นซิมที่ประชาชนไม่มาแจ้งขอรับคืนเงิน และไม่ได้มาลงทะเบียนซิม ที่จะหาแนวทางนำเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ขณะที่การบริหารจัดการเลขหมายที่ไม่ได้ใช้งาน 100 ล้านเลขหมาย แต่ไม่สามารถส่งคืน กสทช. เพราะต้องแก้ไขประกาศ กสทช.เพื่อให้คืนเลขหมาย กสทช.ได้ก่อน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้