ข่าว

วิดีโอ

"พล.อ.สุรศักดิ์" ลั่นห้ามซื้อขายตำแหน่งใน ทส.

ชูโปร่งใส-เปิดรับฟังทุกความเห็น ตั้ง “ชลธิศ” รักษาการอธิบดีอุทยานฯ

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ในปี 2559 ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เช่น หมอกควัน วิกฤติภัยแล้ง การบุกรุกผืนป่ารวมทั้งปัญหาขยะและมลพิษต่างๆ ซึ่งล้วนเป็นภารกิจในความรับผิดชอบของ ทส. ดังนั้น จึงได้มอบนโยบายและแนวทางการทำงานของทุกหน่วยงานในสังกัด โดยขอให้มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการทำงาน มีติดตามประเมินสถานการณ์และวางแผนเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ต่างๆ พร้อมทั้งขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มความสามารถ นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำกับผู้บริหารถึงกระบวนการทำงานและการบริหารจัดการภายในองค์กรของทุกหน่วยงาน จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ การซื้อขายตำแหน่งในการแต่งตั้งโยกย้ายต่างๆ ต้องเป็นศูนย์คือไม่เกิดขึ้นเลย ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อสนองตอบนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มุ่งมั่นในการปฏิรูปประเทศไทย

รมว.ทส.กล่าวต่อว่า ตนในฐานะผู้บริหารนโยบายและกำกับดูแล ทส. พร้อมที่จะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน ในการกำกับการบริหารราชการแผ่นดินอย่างโปร่งใสและเต็มความสามารถ พร้อมที่จะเปิดรับฟังข้อเสนอแนะ คิดเห็น การวิพากษ์วิจารณ์ที่อยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงจากทุกฝ่าย ไม่ว่านักวิชาการ สื่อมวลชน องค์กรพัฒนาเอกชนและภาคประชาชน เพื่อให้การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสมบัติของชาติและประชาชนทุกคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนที่สุด

วันเดียวกันนายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัด ทส.ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งนายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ให้มารักษาการอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและให้ น.ส.สุทธิ-ลักษณ์ ระวิวรรณ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทำหน้าที่รักษาการอธิบดีกรมทรัพยากร ธรณี เพื่อเปิดรับการสรรหาอธิบดีของทั้ง 2 กรมโดยให้พ้นหน้าที่ในวันที่ 15 ม.ค.นี้.

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ในปี 2559 ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 6 ม.ค. 2559 00:39 6 ม.ค. 2559 00:39 ไทยรัฐ