ข่าว

วิดีโอ

ภาษี

www.rd.go.th

มาตรการลดหย่อนภาษีของภาครัฐเมื่อช่วงสิ้นปีที่ผ่านมา เพื่อหวังกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชน สร้างความคึกคักและผลตอบรับดีพอสมควร กระทั่งส่งผลกับเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม ผู้สนใจศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับภาษีทั้งหมดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร rd.go.th

ความรู้เรื่องภาษี นำเสนอข้อมูลภาษีประเภทต่างๆ เช่น ใครมีหน้าที่เสียภาษีประเภทนั้น อัตราคำนวณภาษีและข้อยกเว้น เกี่ยวกับกรมสรรพากร รวบรวมประวัติ หน่วยงาน และประวัติการจัดเก็บภาษี นอกจากนั้น หน้าแรก ยังเปิดบริการเกี่ยวกับการชำระภาษีออนไลน์...

5 ม.ค. 2559 10:22 5 ม.ค. 2559 10:23 ไทยรัฐ