ข่าว

วิดีโอ

กระทรวงอุตฯ ปิ๊งไอเดียโซเชียลเสิร์ฟข่าว เร่งปั้นแอพขยายช่องทางดิจิตอล

"กระทรวงอุตสาหกรรม" ปรับโฉมบริการข้อมูลข่าวสารขานรับเศรษฐกิจดิจิตอล เพิ่มช่องทางโซเชียลมีเดียตอบโจทย์ความต้องการผู้ประกอบการ นักลงทุน และประชาชน...

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ รวมถึงวางยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมและวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิตอลของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมมีความก้าวหน้ารองรับการแข่งขันในตลาดโลก

ล่าสุด กระทรวงอุตสาหกรรมได้เพิ่มช่องทางในการสื่อสารผ่านทางโซเชียลมีเดีย ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้มีความทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และรองรับการใช้งานของผู้ใช้กลุ่มต่างๆ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และบริการที่หน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงอุตสาหกรรมพัฒนาและจัดทำขึ้นได้อย่างสะดวกและรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการไทย ผ่านช่องทางโซเชียล 3 ประเภท คือ 1.เฟซบุ๊ก www.facebook.com/industryprmoi 2.ทวิตเตอร์ www.twitter.com/industryprmoi และ 3.ยูทูบ www.youtube.com/industryprmoi

นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมยังอยู่ระหว่างการทดสอบโมบายล์แอพพลิเคชั่น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในปัจจุบันที่มีสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และการบริการจากหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงอุตสาหกรรมได้โดยสะดวก ซึ่งคาดว่าโมบายล์แอพพลิเคชั่นดังกล่าวจะสามารถใช้งานได้ภายในช่วงต้นปี 2559.


"กระทรวงอุตสาหกรรม" ปรับโฉมบริการข้อมูลข่าวสารขานรับเศรษฐกิจดิจิตอล เพิ่มช่องทางโซเชียลมีเดียตอบโจทย์ความต้องการผู้ประกอบการ นักลงทุน และประชาชน... 4 ม.ค. 2559 18:57 4 ม.ค. 2559 19:36 ไทยรัฐ