ข่าว

วิดีโอ

ผู้ว่าการรถไฟฯ สั่งเพิ่มตู้-ขบวน ขนคนกลับ กทม.

การรถไฟฯ จัดขบวนรถพิเศษ 5 ขบวน ขนคนกลับเข้ากทม.หลังสิ้นสุดวันหยุดยาวปีใหม่ พร้อมเพิ่มตู้โดยสารให้เต็มหน่วยลากจูงในทุกขบวน ช่วง 3-4 ม.ค.นี้ เผยมีประชาชนใช้บริการเฉลี่ยวันละกว่า 1 แสนคน...

วันที่ 3 ม.ค.59 นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟฯ แจ้งว่า การรถไฟฯ ได้จัดขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารจำนวน 5 ขบวน ที่จะรับผู้โดยสารจากเส้นทางสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เริ่มทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ และยังคงเพิ่มตู้โดยสารให้เต็มหน่วยลากจูงในทุกขบวนและทุกเส้นทาง ซึ่งคาดว่าในวันนี้ จะมีผู้ใช้บริการถึง 120,000 คน จากจำนวนผู้โดยสารในวันที่ 2 มกราคม 2559 ที่เริ่มมีผู้โดยสารทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คือมีจำนวนผู้โดยสารเดินทางจำนวน 101,793 คน

ส่วนในวันพรุ่งนี้ การรถไฟฯ ยังจัดขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารอีก 5 ขบวน ในเส้นทางอุตรดิตถ์ อุบลราชธานี อุดรธานี และศรีสะเกษ เพื่อบรรเทาความแออัดของการเดินทางในวันสุดท้ายของวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่

ทั้งนี้ สถิติจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางโดยรถไฟทั้งขบวนปกติและขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารในช่วงเทศกาลในเส้นทางสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2558 ถึงวันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2559 ไปและกลับ รวมทั้งสิ้น 600,133 คน เฉลี่ยวันละ 100,022 คน.

การรถไฟฯ จัดขบวนรถพิเศษ 5 ขบวน ขนคนกลับเข้ากทม.หลังสิ้นสุดวันหยุดยาวปีใหม่ พร้อมเพิ่มตู้โดยสารให้เต็มหน่วยลากจูงในทุกขบวน ช่วง 3-4 ม.ค.นี้ เผยมีประชาชนใช้บริการเฉลี่ยวันละกว่า 1 แสนคน... 3 ม.ค. 2559 15:03 3 ม.ค. 2559 17:28 ไทยรัฐ