ข่าว

วิดีโอ

Bread/ breath/ breadth/ breathe

ขนมปังนี่เป็นเอกพจน์นะครับ เช่น He knows all which side his bread is buttered. ถ้าแปลตรงตัวก็คือ เขารู้ว่าขนมปังของเขาข้างไหนทาเนย ในภาษาอังกฤษประโยคนี้ถูกใช้บ่อยนะครับ เป็นสำนวนหมายถึง ควรจะเลือกข้างไหนเพื่อรักษาผลประโยชน์

หลายท่านอาจจะอยากใช้ขนมปังเป็นพหูพจน์ เช่น ขนมปังหลายก้อนหลายแถว ก็ต้องเอา loaf มาใช้ เช่นบอกว่า I bought two loaves of bread from Bangkok yesterday. ผมซื้อขนมปังจากกรุงเทพฯ มาสองก้อนเมื่อวานนี้ ถ้าผู้อ่านท่านอยากจะใช้เป็นพหูพจน์ก็ต้องเติม -s ที่ loaf เป็น loaves อย่าไปเติมที่ bread นะครับ

Bread ที่หมายถึง ขนมปัง บางท่านไปสับสนกับคำว่า bred ซึ่งเป็นกริยาช่อง 2 และ 3 ของ breed ที่หมายถึง ฝึก ก่อให้เกิด ให้กำเนิด หรือเลี้ยงไว้ ไปที่แอฟริกาประเทศหนึ่ง พบเจ้าชายองค์น้อยสง่างามมาก ล่ามกรุณาอธิบายให้เราฟังว่า The prince was bred to be a king. เจ้าชายได้รับการฝึกให้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน

แต่ที่สับสนกันหนักก็คือ breath, breadth และ breathe นักเรียนของผมนี่ใช้ผิดกันเป็นประจำ breath ที่ไม่มี -e ต่อท้าย อ่านว่า เบรธ เป็นคำนาม หมายถึง ลมหายใจ นะครับ แต่ถ้ามี -e ต่อท้าย จะหมายถึง บรีธ เป็นคำกริยา หมายถึง หายใจ แต่ถ้า breadth นี่เป็นคำนามไปแล้วครับ หมายถึง ความกว้าง ผู้อำนวยการโทร.มาถามผมว่ากำลังทำอะไร ผมตอบว่า We are measuring the breadth of the room. เรากำลังวัดความกว้างของห้องครับ.

คุณนิติ นวรัตน์
pasalok@outlook.co.th  
www.nitipoom.media  
www.facebook.com/nitipoom.thailand 

3 ม.ค. 2559 12:41 3 ม.ค. 2559 12:41 ไทยรัฐ