ไลฟ์สไตล์
100 year

ศาลใหม่ๆ

ซี.12
4 ม.ค. 2559 05:01 น.
SHARE

นับเป็นสัญญาณที่ดีในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกันอย่างจริงจังด้วยการดำเนินการจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้นเพื่อพิจารณาคดีด้านนี้โดยตรง

ทั้งนี้รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....และเตรียมเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติในไม่ช้านี้

ข่าวแนะนำ

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติกำหนดให้การจัดตั้งศาลและความเชื่อมโยงกับพระธรรมนูญศาลยุติธรรมโดยยกฐานะแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐในศาลอาญาเพื่อจัดตั้งขึ้นเป็นศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางและจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคขึ้นโดยกำหนดให้เป็นศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

มีการกำหนดให้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบมีอำนาจออกไปนั่งพิจารณาที่ศาลชั้นต้นอื่นที่อยู่ในเขตท้องที่ของศาลนั้นได้โดยจะใช้เจ้าหน้าที่ธุรการของศาลนั้นเองหรือของศาลชั้นต้นที่ไปนั่งพิจารณาทำหน้าที่ช่วยเหลือในการพิจารณาพิพากษาคดีก็ได้

สภานิติบัญญัติควรจะเร่งรัดพิจารณาเรื่องนี้เป็นวาระเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ของชาติ

นอกจาก ศาลอาญาคดีทุจริตฯ ที่กำลังดำเนินการจัดตั้งแล้วตอนนี้มีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับศาลที่ผ่านสภาออกมาใช้บังคับแล้วคือ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พ.ศ.2558 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2558 อันเป็นวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

“คดีชำนัญพิเศษ” มี 5 ประเภท คือ 1.คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 2.คดีภาษีอากร 3. คดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน 4.คดีล้มละลาย 5.คดีเยาวชนและครอบครัว ซึ่งมี ศาลชำนัญพิเศษ ด้านนั้นๆอยู่แล้วตามกฎหมาย

ให้จัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษขึ้นเป็นศาลชั้นอุทธรณ์ตามพระธรรมนูญ ศาลยุติธรรม มีอำนาจพิจารณาพิพากษาบรรดาคดีที่อุทธรณ์ คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชำนัญพิเศษ โดยจัดตั้งแผนกดังต่อไปนี้ขึ้นในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

1.แผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

2.แผนกคดีภาษีอากร มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลภาษีอากร

3.แผนกคดีแรงงาน มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลแรงงาน

4.แผนกคดีล้มละลาย มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลล้มละลาย

5.แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลเยาวชนและครอบครัว

มีประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ 1 คน และรองประธานศาลอุทธรณ์ 5 คน ดูแลรับผิดชอบคดีชำนัญพิเศษแต่ละด้าน

จุดดีจุดเด่นของเรื่องนี้คือทำให้การพิจารณาคดีชำนัญพิเศษในชั้นอุทธรณ์เกิดความเป็นเอกภาพและส่งเสริมให้กระบวนการยุติธรรมมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตสภานิติบัญญัติคดีชำนัญพิเศษคอลัมน์ฉบับพิมพ์คอลัมน์คอลัมน์ไทยรัฐหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไทยรัฐ

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 17:53 น.