ข่าว

วิดีโอ

รวมกลุ่มตั้ง “องค์กรปกป้องท้องถิ่น”

เมื่อวันที่ 2 ม.ค. ที่ อ.เทพา จ.สงขลา นายดิเรก เหมนคร เครือข่าย PERMATAMAS (เครือข่ายปกป้องสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อสันติภาพ) เผยว่าเมื่อเร็วๆนี้ คนสงขลา-ปัตตานีได้จัดเวที ได้ร่วมกันจัดเวทีขึ้น ณ ลานกีฬาสำนักงานศูนย์ชุมชนสันติธรรม (Kampung Damai) ประจำตำบลท่ากำชำ-บ้านตันหยงปาวห์ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยมีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี องค์กรทางศาสนา และประชาชนผู้สนใจเพื่อปรึกษาและระดมความคิดการแก้ไขปัญหาของประชาชนในหลายปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จ.สงขลา และปัตตานี ล่าสุดคือปัญหาจากการผลักดันโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจาก กฟผ.และภาครัฐผลักดันโครงการโดยไม่ฟังเสียงทักท้องจากคนในพื้นที่ และมีการข่มขู่เอาชีวิตคนพื้นที่ที่มีความคิดเห็นต่าง


นายดิเรกเผยอีกว่า จากปัญหาดังกล่าวทางเครือข่ายจึงจัดเวทีปรึกษาระดมความคิดร่วมกันและความเห็นร่วมกันว่าให้จัดตั้งเครือข่ายที่ชื่อว่า “PERMATAMAS” ชื่อเต็มว่า Persekutuan rakyat mempertahankan hak masyarakat dan sumber daya alam untuk kedamaian (เครือข่ายปกป้องสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อสันติภาพ) ภารกิจแรกของเครือข่าย เป็นองค์กรที่รองรับการเคลื่อนไหวคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาและโครงการพัฒนาต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ซึ่งมีผู้ประสานงานในแต่ละภาคส่วน นักศึกษา ภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน และเครือข่ายชาวบ้านจากพื้นที่ต่างๆประกอบด้วย อ.สะบ้าย้อย อ.เทพา อ.จะนะ อ.นาทวี อ.สะเดา อ.หนองจิก อ.ยะหริ่ง โดยเครือข่ายจะทำงานวิชาการและงานให้การศึกษากับผู้สนใจผลกระทบจากโรงไฟฟ้าถ่านหินและเรื่องอื่น.

เมื่อวันที่ 2 ม.ค. ที่ อ.เทพา จ.สงขลา นายดิเรก เหมนคร เครือข่าย PERMATAMAS (เครือข่ายปกป้องสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อสันติภาพ) เผยว่าเมื่อเร็วๆนี้ คนสงขลา-ปัตตานีได้จัดเวที ได้ร่วมกันจัดเวทีขึ้น 3 ม.ค. 2559 09:45 3 ม.ค. 2559 09:53 ไทยรัฐ