ข่าว

วิดีโอ

คน 90.36% ผิดหวังรบ.บิ๊กตู่ แก้ศก.-ยากจน-คนโกง ไม่สำเร็จ

"ดุสิตโพล" เผยรอบปี 58 ประชาชน 90.92% สมหวังรัฐบาล "บิ๊กตู่" จัดกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ-ปั่นเพื่อแม่" แต่ 90.36% ผิดหวังแก้ปัญหาเศรษฐกิจ-ความยากจน-ปราบโกง ยังไม่สำเร็จ...

เมื่อวันที่ 2 ม.ค. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,763 คน ถึง "ความสมหวัง" และ "ความผิดหวัง" ของประชาชนในการบริหารประเทศของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา โดยในด้าน "ความสมหวัง" พบว่าส่วนใหญ่ ร้อยละ 90.92 สมหวังในกิจกรรมเทิดพระเกียรติ "ปั่นเพื่อพ่อ" และ "ปั่นเพื่อแม่" รองลงมาร้อยละ 74.53 คือการจัดระเบียบของรัฐบาล ทำให้ผู้มีอิทธิพลลดน้อยลง ร้อยละ 63.30 คือความตั้งใจทำงานของ พล.อ.ประยุทธ์ ร้อยละ 58.70 การเร่งโครงการรถไฟฟ้า สาธารณูปโภคต่างๆ และร้อยละ 50.88 คือการเอาใจใส่ประชาชน ลงพื้นที่ สั่งการข้าราชการ

ส่วนเรื่อง "ความผิดหวัง" ของประชาชนในรอบปี 2558 นั้น ส่วนใหญ่ ร้อยละ 90.36 ระบุ การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ความยากจน พืชผลเกษตรราคาตกต่ำ รองลงมาร้อยละ 88.15 การปราบปรามทุจริตยังไม่สำเร็จ ยังมีการทุจริตอยู่ ร้อยละ 68.75 คือการร่างรัฐธรรมนูญยังมีปัญหาข้อขัดแย้ง ขณะที่ร้อยละ 57.52 ระบุการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน และร้อยละ 55.93 เรื่องการปฏิรูปประเทศยังไม่เกิดผลที่เป็นรูปธรรม.

"ดุสิตโพล" เผยรอบปี 58 ประชาชน 90.92% สมหวังรัฐบาล "บิ๊กตู่" จัดกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ-ปั่นเพื่อแม่" แต่ 90.36% ผิดหวังแก้ปัญหาเศรษฐกิจ-ความยากจน-ปราบโกง ยังไม่สำเร็จ... 2 ม.ค. 2559 13:48 2 ม.ค. 2559 15:04 ไทยรัฐ