สายตรงต่างแดน 03/01/59

ข่าว

  สายตรงต่างแดน 03/01/59

  มิสเตอร์แบล็ก

   3 ม.ค. 2559 05:01 น.

   ทัศนศึกษา พระครูสายันต์, พระครูคำตัล และ พระครูเกษม ไปทัศนศึกษาศาสนานิกายมอร์มอน ที่มีโบสถ์ใหญ่ที่สุดในแถบรัฐแมรี่แลนด์ สหรัฐฯ จัดคริสต์มาส และแสดงสัญลักษณ์ของศาสนา มี วิชัย มะลิกุล ร่วมไปด้วย.

   สหรัฐอเมริกา ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2559 ขออวยพรให้แฟนคอลัมน์ “สายตรงจากต่างแดน” ประสบแต่ความสุขความเจริญ สุขกาย สุขใจ คิดสิ่งใดสมดังปรารถนาทุกประการ

   ทำความเข้าใจกัน พิศาล มาณวพัฒน์ ออท.ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. พร้อมด้วยทีมประเทศไทย อาทิ สาโรจน์ ธนะสันติ อัครราชทูต น.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข รน.ผช.ทูต ทร. และ ดร.อดิศร พร้อมเทพ ทูตเกษตร ร่วมหารือกับประธาน Skytruth และองค์กร Global Fishing Watch ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของสหรัฐฯ เพื่อหาทางร่วมมือนำเทคโนโลยีภาพถ่ายจากท้องฟ้า ติดตามการเคลื่อนไหวของเรือประมง ไปสนับสนุนการปราบปรามการทำประมงแบบผิดกฎหมายในประเทศไทย จะช่วยแก้ปัญหาและยกระดับมาตรฐานการส่งอาหารทะเลไปสหรัฐฯและอียู

   น้อมรำลึก พระวิเทศธรรมกวี ถ่ายภาพกับชาวไทยในนครซานฟรานซิสโก สหรัฐฯ ที่ไปร่วมทำบุญตักบาตรและสวดมนต์ส่งเสด็จ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่วัดพุทธานุสรณ์ ฟรีมอนท์.
   น้อมรำลึก พระวิเทศธรรมกวี ถ่ายภาพกับชาวไทยในนครซานฟรานซิสโก สหรัฐฯ ที่ไปร่วมทำบุญตักบาตรและสวดมนต์ส่งเสด็จ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่วัดพุทธานุสรณ์ ฟรีมอนท์.
   ผ้าพระกฐิน สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประทานผ้าไตรกฐิน แก่ หรรษ วรรธน ศฤงคลา ออท.อินเดียประจำไทย และ ชลิต มานิตยกุลออท.ไทยประจำอินเดีย ไปถวายที่วัดไทยราชทูต 60 ดาร์จีลิ่ง อินเดีย.
   ผ้าพระกฐิน สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประทานผ้าไตรกฐิน แก่ หรรษ วรรธน ศฤงคลา ออท.อินเดียประจำไทย และ ชลิต มานิตยกุลออท.ไทยประจำอินเดีย ไปถวายที่วัดไทยราชทูต 60 ดาร์จีลิ่ง อินเดีย.

   ในรอบปีที่ผ่านมาชุมชนไทยในสหรัฐฯ มีกิจกรรมมากมายและมีบุคคลที่เสียสละทำงานเพื่อชุมชนจนเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งบุคลากรในหน่วยงานราชการและหน่วยงานของรัฐ

   ไล่มาตั้งแต่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. วิชัย มะลิกุล คนไทยคนเดียวที่ทำงานในสถาบันสมิธโซเนียน พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์สหรัฐฯ และเป็นหัวแรงสำคัญของ สมาคมไทยอาสา ช่วยประสานงานให้กับชุมชนไทยและหน่วยงานของไทยกับหน่วยงานของสหรัฐฯ มาตลอด

   ร่วมงาน มนต์ทิพย์ อุปัติศฤงค์ ภริยา ออท.ณ กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ นำคณะไปร่วมงาน International Bazaar ของ กต.ฟิลิปปินส์ มีกริทเชน ได โรซาริโอ ภริยา รมว.ต่างประเทศฟิลิปปินส์ เป็นประธานจัด.
   ร่วมงาน มนต์ทิพย์ อุปัติศฤงค์ ภริยา ออท.ณ กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ นำคณะไปร่วมงาน International Bazaar ของ กต.ฟิลิปปินส์ มีกริทเชน ได โรซาริโอ ภริยา รมว.ต่างประเทศฟิลิปปินส์ เป็นประธานจัด.
   หารือกัน พิศาล มาณวพัฒน์ ออท.ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สาโรจน์ ธนะสันติ อัครราชทูต น.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข รน. ผช.ทูต ทร. และ ดร.อดิศร พร้อมเทพ ทูตเกษตร ร่วมหารือกับประธาน Skytruth และองค์กรที่ติดตามเรือประมงในไทย.
   หารือกัน พิศาล มาณวพัฒน์ ออท.ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สาโรจน์ ธนะสันติ อัครราชทูต น.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข รน. ผช.ทูต ทร. และ ดร.อดิศร พร้อมเทพ ทูตเกษตร ร่วมหารือกับประธาน Skytruth และองค์กรที่ติดตามเรือประมงในไทย.

   ชื่นชม เจษฎา กตเวทิน กสญ. ณ นครลอสแอนเจลิส ที่สนับสนุนผลักดันให้มีการสอนภาษาไทยและนาฏศิลป์ไทยในมหาวิทยาลัยของสหรัฐฯ พร้อมมอบเงินสนับสนุนด้วย

   ทำมายาวนาน สุรศักดิ์ วงศ์ข้าหลวง ประธานฝ่ายสหรัฐฯ โครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกา เยือนแผ่นดินแม่ จัดโครงการครั้งที่ 10 ฉลองครบรอบ 20 ปี ไปเยือนประเทศไทย แผ่นดินแม่...ได้รับคำชมมากมาย

   ผูกพันกัน จนท.ฝ่ายกงสุล และฝ่ายพาณิชย์หลายรุ่น ประจำกรุงพริทอเรีย แอฟริกาใต้ รวมตัวพบปะสังสรรค์กันที่ กทม. นำโดย อดิศัย ธรรมคุปต์, สมเด็จ สุสมบูรณ์, จีระศักดิ์ ป้อมสุวรรณ และ กาจฐิติ วิวัธวานนท์.
   ผูกพันกัน จนท.ฝ่ายกงสุล และฝ่ายพาณิชย์หลายรุ่น ประจำกรุงพริทอเรีย แอฟริกาใต้ รวมตัวพบปะสังสรรค์กันที่ กทม. นำโดย อดิศัย ธรรมคุปต์, สมเด็จ สุสมบูรณ์, จีระศักดิ์ ป้อมสุวรรณ และ กาจฐิติ วิวัธวานนท์.
   ทิศทางปีหน้า ระเฑียร ศรีมงคล ประธาน จนท.บห.บมจ.บัตรกรุงไทย (เคทีซี) พร้อมผู้บริหาร จัดงานขอบคุณสื่อมวลชนนำไปเที่ยวออสเตรีย พร้อมแถลงข่าวทิศทางธุรกิจปี 2559 ก่อนจะเที่ยวต่อสโลวะเกียและฮังการี.
   ทิศทางปีหน้า ระเฑียร ศรีมงคล ประธาน จนท.บห.บมจ.บัตรกรุงไทย (เคทีซี) พร้อมผู้บริหาร จัดงานขอบคุณสื่อมวลชนนำไปเที่ยวออสเตรีย พร้อมแถลงข่าวทิศทางธุรกิจปี 2559 ก่อนจะเที่ยวต่อสโลวะเกียและฮังการี.

   สร้างชื่อให้ชาวไทยในสหรัฐฯ ลิซา จันทร์เกตุวิชา สาวไทยวัย 27 ปี ได้รับเลือกเป็น ผอ.ภาคสนามฝ่ายชุมชนเอเชีย ในการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ของ ฮิลลารี คลินตัน

   ทั่วไป ช่วงปีที่ผ่านมามีข้าราชการ และผู้นำชุมชนไทยหลายประเทศ ที่มีผลงานเป็นที่ชื่นชม

   สร้างกุศล ชุมชนไทยในชิคาโก สหรัฐฯ รวมตัวกันที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ นครชิคาโก เพื่อแจกอาหารและเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้แก่คนจรจัดไร้ที่อยู่ ซึ่งเป็นกิจกรรมประจำปีที่ทำกันมานานแล้ว เพื่อสร้างกุศลแก่เพื่อนมนุษย์.
   สร้างกุศล ชุมชนไทยในชิคาโก สหรัฐฯ รวมตัวกันที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ นครชิคาโก เพื่อแจกอาหารและเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้แก่คนจรจัดไร้ที่อยู่ ซึ่งเป็นกิจกรรมประจำปีที่ทำกันมานานแล้ว เพื่อสร้างกุศลแก่เพื่อนมนุษย์.
   ฉลองปีใหม่ พรพงศ์ กนิษฐานนท์ กสญ.ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐฯ และ สุโชติ ปาลีวงศ์ ร่วมแจกของขวัญในงานฉลองคริสต์มาส และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ รวมทั้งครบรอบ 29 ปี ศูนย์วัฒนธรรมไทยแห่งนครนิวยอร์ก.
   ฉลองปีใหม่ พรพงศ์ กนิษฐานนท์ กสญ.ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐฯ และ สุโชติ ปาลีวงศ์ ร่วมแจกของขวัญในงานฉลองคริสต์มาส และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ รวมทั้งครบรอบ 29 ปี ศูนย์วัฒนธรรมไทยแห่งนครนิวยอร์ก.

   เริ่มจาก ธนาธิป อุปัติศฤงค์ สมัยเป็น ออท.ณ กรุงโตเกียว เป็นที่ยอมรับของคนในรัฐบาลญี่ปุ่น และปูทางให้กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมไทย นำสินค้าไปลุยตลาดญี่ปุ่นได้มากมาย...และเมื่อย้ายไปรับตำแหน่ง ออท.ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ได้ไม่นาน ก็สร้างสายสัมพันธ์กับทางฟิลิปปินส์ได้อย่างแนบแน่น และเปิดเส้นทางนำ นักธุรกิจไทย ไปบุกเบิกในฟิลิปปินส์ และประเทศในอาณาเขตรับผิดชอบ จนได้รับชมจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีว่า เก่งทั้งการทูตและการค้า

   คนต่อมา มาริษ เสงี่ยมพงษ์ ไปรับตำแหน่ง ออท.ณ กรุงเวลลิงตัน นิวซีแลนด์ ได้ขยายความสัมพันธ์กับนิวซีแลนด์และชาติต่างๆ รวมทั้งนำ นักธุรกิจนิวซีแลนด์ มาพบ นักธุรกิจไทย เพื่อขยายช่องทางการค้าและการลงทุน

   วิวาห์หวาน รุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ ผอ.ททท.สนง.ซิดนีย์ ออสเตรเลีย ไปร่วมแสดงความยินดีในงานฉลองวิวาห์ของบุตรชาย สันติรัตน์ หล่อเพชรสวัสดิ์ เจ้าของร้านข้าวต้มสันติ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ที่ร้านสตางค์ นครซิดนีย์.
   วิวาห์หวาน รุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ ผอ.ททท.สนง.ซิดนีย์ ออสเตรเลีย ไปร่วมแสดงความยินดีในงานฉลองวิวาห์ของบุตรชาย สันติรัตน์ หล่อเพชรสวัสดิ์ เจ้าของร้านข้าวต้มสันติ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ที่ร้านสตางค์ นครซิดนีย์.
   ธนาธิป อุปัติศฤงค์ - ชุมศรี อาร์โนลด์ - บรรสาร บุนนาค
   ธนาธิป อุปัติศฤงค์ - ชุมศรี อาร์โนลด์ - บรรสาร บุนนาค

   ออท.ยอดขยันอีกคน บรรสาร บุนนาค ออท.ณ สิงคโปร์ ขยันในการสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรในสิงคโปร์และประเทศต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนคนไทยที่ไปดูงานและร่วมกิจกรรมกับชุมชนไทยในสิงคโปร์สม่ำเสมอ

   เจษฎา กตเวทิน - สุรศักดิ์ วงศ์ข้าหลวง - มาริษ เสงี่ยมพงษ์
   เจษฎา กตเวทิน - สุรศักดิ์ วงศ์ข้าหลวง - มาริษ เสงี่ยมพงษ์

   อีกคน ชุมศรี อาร์โนลด์ ประธาน เครือข่ายครูสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในยุโรป ปีนี้นำเครือข่ายพร้อมเยาวชนจากประเทศต่างๆในยุโรป มาประชุม และทัศนศึกษาในประเทศไทย กระชับสายสัมพันธ์ที่แนบแน่น

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 19:00 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์