ข่าว

วิดีโอ

มาลัยเสี่ยงรัก 03/01/59

พระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่หัว ทรงพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2559 ความตอนหนึ่งว่า “...ความสุขความเจริญนี้ แม้เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาอย่างยิ่ง แต่ในวิถีชีวิตของคนเรานั้นย่อมมีทั้งสุขและทุกข์ ทั้งความสมหวังและผิดหวังเป็นปกติธรรมดา

“ทุกคนจึงต้องเตรียมตัวเตรียมใจและเตรียมกายให้พร้อม อย่าประมาท ในปีใหม่นี้จึงขอให้ท่านทั้งหลายได้รักษาและสร้างเสริมสุขภาพของตนให้สมบูรณ์ ให้มีกำลังกายที่เข้มแข็ง มีกำลังใจที่เข้มแข็งหนักแน่น และมีสติรู้เท่าทันอยู่เสมอ

“จักได้สามารถนำพาตนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆอันไม่พึงประสงค์ จนบรรลุถึงความสุขความเจริญ และสำเร็จได้ดังใจปรารถนา...”

ชายชาวนาแลหาเพื่อนคู่คิด

ส่งจดหมายแนบภาพถ่ายมาจากนิวาสถานในตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนากจังหวัดพิจิตร “นัน” พ่อม่ายหนุ่มใหญ่วัย 59 หนาว สรีระร่างสูง 161 ซม. น้ำหนัก 72 กก. ผิวดำแดง

“นัน” ขับรถเป็น ไม่สูบบุหรี่ ส่วนสุราดื่มบ้างบางคราวบางโอกาส เช่นเวลาเข้าสังคมพบปะสังสรรค์ ประกอบสัมมาอาชีพ “กระดูกสันหลังของชาติ” เกษตรกรรมทำไร่ทำนา ผลิตข้าวกล้าและพืชพันธุ์มังสาหารเลี้ยงเราท่านทั้งหลาย

นอกจากนั้น “นัน” ยังเสียสละเวลาและความสุขส่วนตัวออกปฏิบัติภารกิจเพื่อสังคม ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่บ้านเมือง ให้ชุมชนปลอดภัยจากผู้ร้ายอ้ายขโมย โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ไม่หวั่นกลัวอันตราย

ทางด้านชีวิตครอบครัว “นัน” ตกพุ่มม่าย ภรรยาตัดช่องน้อยจรลีสู่สรวงสวรรค์ในวัยอันไม่สมควร เธอจากไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น ฟื้นไม่มี ทิ้งให้คู่ครองอยู่เดียวเปลี่ยวเอกามานานสามปีแล้ว

นอนคนเดียวมันเหงา ตอนนี้ “นัน” อยากหาเพื่อนสตรีมารับหน้าที่เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ปรึกษา เธอคนนั้นต้องนิสัยดี สุภาพ เรียบร้อย เป็นกุลสตรีไทยพอสมควร อาชีพสุจริต ไม่ต้องรวยล้นฟ้า.

สาวทอมอ่านข่าวดีตรงนี้

หมายเหตุ : ลายมือ “ขวัญจิรา” สละสลวยสวยเป็นระเบียบดี บ่งชี้ถึงอุปนิสัยส่วนตัวเธอ “ศิวะรมย์” เลยถ่ายภาพจดหมายทั้งฉบับลงตีพิมพ์.

ศิวะรมย์
shivarom99@gmail.com

วิธีร่อน “มาลัยเสี่ยงรัก” จดหมายจ่าหน้าซองถึง...“ศิวะรมย์” มาลัยเสี่ยงรัก หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ต้องการ ลงรูป ให้แนบภาพถ่ายล่าสุด (เต็มตัวหรือครึ่งตัว) สองรูปกับจดหมาย จะติดต่อกับ “เพื่อนถูกใจ” ต้องวงเล็บมุมซองจดหมายด้านล่างขวา ระบุวัน เดือน ปี ที่จดหมายของ “เพื่อนถูกใจ” คนนั้นๆ ลงตีพิมพ์ด้วย เช่น ( “นัน” 3 ม.ค. 2559) ต้องบรรยายเกี่ยวกับตัวคุณเอง-ประวัติ สัดส่วน การงาน นิสัย งานอดิเรก ฯลฯ อย่างละเอียด ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ (เราเก็บไว้ลับสุดยอด) ทั้งนี้ เพื่อสะดวกในการประสานใจและป้องกันคนคิดมิชอบ

2 ม.ค. 2559 11:33 2 ม.ค. 2559 11:34 ไทยรัฐ