วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

  • Share:

พระราชทานบัตร อวยพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2559 ด้านซ้ายเป็นพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงจักรยานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ปั่น เพื่อพ่อ Bike For Dad” ด้านขวามีข้อความอวยพรเป็นภาษาอังกฤษและพระนามาภิไธย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้