วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เสนอ ศธ.ปีนวัตกรรมการศึกษา

เสนอ ศธ.ปีนวัตกรรมการศึกษา

  • Share:

ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดเผยว่า จากการวิเคราะห์การดำเนินงานการปฏิรูปการศึกษา พบว่า มีการเสนอปรับโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีกรมวิชาการขึ้นใหม่ เสนอจัดกิจกรรมโรงเรียนในระบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ยกเลิกการเลื่อนชั้นโดยไม่มีการตก เสนอให้เลิกให้อำนาจผู้บริหารโรงเรียนอนุญาตตนเองออกนอกสถานที่ เป็นต้น ซึ่งแต่ละเรื่องล้วนเป็นประเด็นท้าทายวงการศึกษาทั้งสิ้น แต่การแก้ปัญหาค่อนข้างมีลักษณะเฉพาะและมองทางเลือกน้อยเกินไป คือเสนอให้กลับไปใช้ของเดิมที่เคยทำมาก่อนแล้วมายุบเลิกไป เช่น การกลับไปให้ใช้ระเบียบการให้ตกซ้ำชั้นได้เหมือนเดิม ห้ามผู้บริหารอนุญาตตนเอง เป็นต้น เป็นการแก้ปัญหาแบบถอยหลังไปกลับไปหาของเดิม ซึ่งเราน่าจะลองศึกษาหาวิธีการปฏิบัติใหม่ๆ ดังนั้น ในปี 2559 จึงขอเสนอให้มีแหล่งนวัตกรรม คือ เราน่าจะแสวงหานวัตกรรมหรือทางเลือกใหม่ที่เหมาะกับยุคสมัยมาแก้ปัญหา ดีกว่าที่เราจะกลับไปหาของเดิมทันที.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้