ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ปรับยุทธศาสตร์ ม.กลุ่มใหม่รับนโยบายรัฐ

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์2 ม.ค. 2559 05:15 น.
  SHARE

  มรภ.เสนอ 8 สาขาสู่ความเป็นเลิศ ยกระดับคุณภาพคนป้อนอาเซียน

  รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในฐานะประธานอนุกรรมการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ ได้แก่มหาวิทยาลัยที่เพิ่งจัดตั้งใหม่ ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) 40 แห่ง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) 9 แห่ง, ม.นราธิวาสราชนครินทร์, ม.นครพนม และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รวม 52 แห่ง ซึ่งการจัดตั้งคณะอนุกรรมการฯชุดนี้ขึ้นก็เพื่อพิจารณาว่า มหา
  วิทยาลัยกลุ่มใหม่ควรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของตนในการพัฒนาประเทศ ทั้งระดับชุมชน ประเทศ ไปจนถึงระดับภูมิภาคอาเซียนได้อย่างไร โดยให้แต่ละกลุ่มพิจารณาศักยภาพของตนเองว่ามีความเชี่ยวชาญด้านใด และต้องการรับการสนับสนุนจากภาครัฐด้านใดบ้าง เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมุ่งผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ไม่ผลิตบัณฑิตอย่างไร้ทิศทาง ทั้งแบ่งปันทรัพยากรในการผลิตร่วมกัน

  “กลุ่ม มรภ.ได้กำหนดกลุ่มสาขาวิชาที่แต่ละกลุ่มจะมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 8 กลุ่มสาขาวิชาได้แก่ กลุ่มการผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ, กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ, กลุ่มอุตสาหกรรมการบริการ, กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร อาหาร, กลุ่มอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขนส่ง โลจิสติกส์, กลุ่มการบริหารจัดการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเมืองและการปกครองท้องถิ่น, กลุ่มภาษา ศิลปวัฒนธรรม, กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ส่วนกลุ่ม มทร. เสนอ 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแผนพัฒนากำลังคนระบบขนส่งและโลจิสติก, กลุ่มดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, กลุ่มการบริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและโครงการเกษตรอาหาร, กลุ่มพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา, กลุ่มกิจการเพื่อสังคม”

  รศ.ดร.พินิติกล่าวและว่า กลุ่มวิชาที่ มรภ.และ มทร. เสนอมานั้น ที่ประชุมเห็นด้วย แต่มีข้อเสนอแนะให้พิจารณาเพิ่มเติมจากปัจจัยภายนอก เช่น การผลิตบัณฑิตเพื่อสนองต่อภูมิภาคอาเซียน เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ซึ่งไทยมีศักยภาพสูง ขณะที่ภาคบริการและการท่องเที่ยวของบาง ประเทศในอาเซียนยังเพิ่งเริ่มต้น เราก็สามารถส่งคนของเราป้อนสู่ประเทศเหล่านั้นได้ ทั้งนี้ แผนงานต่างๆจะต้องมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง เพื่อเสนอ ครม.กลางปีนี้ และงบประมาณที่สนับสนุนก็จะให้เป็นกลุ่มสาขาวิชา.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  พินิติ รตะนานุกูลอาเซียนมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ศักยภาพสูงการท่องเที่ยวประยุทธ์ จันทร์โอชาข่าวไทยรัฐฉบับพิมพ์

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้