ข่าว

วิดีโอ

ผู้ว่าฯชลบุรี ตั้งศูนย์ จดทะเบียนต่างด้าว ตั้งแต่ 1-30 ม.ค.59

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี จัดตั้งศูนย์บริการจะทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย กำหนดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 ม.ค.58 เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

เมื่อวันที่ 1 ม.ค.2559 นายคมสัน เอกชัย ผวจ.ชลบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดชลบุรีได้จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ตามที่กระทรวงแรงานเสนอ ให้จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ทำงานกับนายจ้างในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ

ทั้งนี้ รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรอายุไม่เกิน 15 ปี ขึ้นที่ศาลาประชาคมแหลมฉบัง อ.ศรีราชา กำหนดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 ม.ค.58 เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. สำหรับจังหวัดชลบุรีเปิดการจดทะเบียนระหว่างวันที่ 21-25 ธ.ค.58 นายจ้างมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี หมู่ 3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี โทรศัพท์หมายเลข 03-839-8051 หรือ 08-6476-0458

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี จัดตั้งศูนย์บริการจะทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย กำหนดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 ม.ค.58 เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. 1 ม.ค. 2559 17:33 1 ม.ค. 2559 18:41 ไทยรัฐ