วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ของขวัญปีใหม่ 2559 จาก กต. "ใส่ใจห่วงใย ดูแลใกล้ชิด"

ของขวัญปีใหม่ 2559 จาก กต. "ใส่ใจห่วงใย ดูแลใกล้ชิด"

  • Share:

กระทรวงการต่างประเทศในยุครัฐมนตรีลูกหม้อกระทรวง ดอน ปรมัตถ์วินัย ช่วงปีที่ผ่านมา ทำงานประสานกับนานาประเทศได้เป็นอย่างดี ทั้งด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง

โดยเฉพาะการวางบทบาทให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดดเด่นในเวทีโลกทั้งการประชุมอาเซ็ม เอเปก และการรับตำแหน่งประธานกลุ่ม จี 77 ประเทศกำลังพัฒนา ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ

แม้กระทั่งการทำงานของเอกอัครราชทูต และข้าราชการที่ทำงานสนองนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวง ไม่ได้ดีเท่าที่ควร ก็มีการปรับเปลี่ยน ไม่รอให้ครบวาระ เพื่อจัดคนที่เหมาะสมไปทำงาน

ในปี 2559 กระทรวงการต่างประเทศ ชูนโยบายเดินหน้าเผยแพร่ให้นานาประเทศเข้าใจสภาวะในบ้านเมืองไทย กระบวนการต่างๆ และการปฏิรูปตามโรดแม็ป เพื่อไม่ให้เกิดข้อกังขาในการดำเนินงานของรัฐบาล เพราะรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นต่างๆเกี่ยวกับการปฏิรูปจากต่างประเทศ แลกเปลี่ยนและนำมาพัฒนาให้ดีขึ้น

พร้อมกันนี้การดูแลและบริการ ชาวไทยทั้งในประเทศและที่อยู่ทั่วโลก ก็ยังคงเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว เกิดประโยชน์สูงสุดและประหยัดมากที่สุด ตามนโยบาย “การทูตเพื่อประชาชน” ที่โดดเด่น

ดังนั้น ของขวัญปีใหม่ 2559 ของ กระทรวงการต่างประเทศ ที่มอบให้แก่ประชาชนชาวไทยทั่วโลก ยังมุ่งเน้น “ใส่ใจห่วงใย ดูแลใกล้ชิด” เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว แน่นอน มีความห่วงใย ดูแลปัญหาอย่างใกล้ชิด

รมว.ดอน มอบนโยบาย นายอภิชาติ ชินวรรโณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รับลูกและมอบหมายให้ กรมการกงสุล ที่มีนายธงชัย ชาสวัสดิ์ เป็นอธิบดี ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย

สำหรับ กรมการกงสุล เป็นหน่วยงานรวมงานบริการประชาชนชาวไทยทั้งในประเทศและทั่วโลกของ กระทรวงการต่างประเทศ มาไว้ในกรมเดียวกัน ดูแลคนไทยทั่วโลกประมาณ 20 ล้านคน รองจาก กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และเป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลบริการประชาชนดีเด่นยอดเยี่ยมของ ก.พ.มาตลอด

การบริการที่เป็น “ของขวัญปีใหม่จากกระทรวงการต่างประเทศ” ในปี 2559 เท่าที่ “ทีมข่าวภูมิภาค” นสพ.ไทยรัฐ ซึ่งรับผิดชอบข่าวเกี่ยวกับชาวไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวบรวมมาได้ มีดังนี้

เปิดบริการทำหนังสือเดินทางในวันเสาร์ ระหว่างวันเสาร์ที่ 16 ม.ค.-วันเสาร์ที่ 2 เม.ย.2559 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลและเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในห้วงเวลาที่มีปริมาณคำขอหนังสือเดินทางเป็นจำนวนมากในช่วงต้นปีของทุกปี โดยเฉพาะเป็นการบริการแก่เยาวชนที่กำลังศึกษาและต้องการเดินทางไปอบรม ทัศนศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน สามารถไปขอทำหนังสือ เดินทางได้ในวันเสาร์ โดยไม่ต้องลาหยุดเรียน อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสให้เยาวชนได้อยู่กับผู้ปกครองในวันหยุดอีกด้วย

ทั้งนี้การบริการหนังสือเดินทางพิเศษในวันเสาร์นี้ ให้บริการเฉพาะหนังสือเดินทางธรรมดา และจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์เท่านั้น โดยจะเปิดให้บริการใน 3 แห่งคือ 1.ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ถนนศรีนครินทร์ 2.ศูนย์การค้าเอสซี พาร์ค สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี 3.ห้างบิ๊กซี สุวินทวงศ์ ระหว่างเวลา 08.30-15.30 น.

บริการทำบัตรประชาชนในต่างประเทศครบทุกแห่ง ในปี 2559 กรมการกงสุล โดยความร่วมมือของ กรมการปกครอง จะสามารถเปิดบริการต่อบัตรประจำตัว ประชาชนแก่คนไทยในต่างประเทศทุกสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยทั่วโลก ครบทั้ง 94 แห่ง ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ชาวไทยในต่างประเทศและช่วยประหยัดค่าเดินทางในการกลับมาทำบัตรประจำตัว ประชาชนในประเทศไทยได้กว่าปีละ 2,500 ล้านบาท

ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกประชาชนที่กรมการกงสุล เปิดบริการในปี 2559

1.การติดตั้งลิฟต์ระบบไฮดรอลิค เพื่อให้ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงวัย ได้ใช้บริเวณทางเข้าอาคารด้านใน (ช่องจอดรถใต้อาคาร ช่องที่ 1) นอกเหนือจากการใช้ลิฟต์ปกติที่มีอยู่ในปัจจุบัน พร้อมที่จอดรถเฉพาะให้เป็นพิเศษด้วย ทั้งนี้จะให้บริการได้ภายในวันที่ 31 ม.ค. 2559

2.การปรับปรุงห้องละหมาดแก่พี่น้องมุสลิม ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและความพร้อมในตัว มีความเป็นสัดส่วนมากขึ้น ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 อาคารกรมการกงสุล

3.การเปลี่ยนบานประตูหน้าลิฟต์ ชั้น 3 ให้เป็นประตูกระจกเลื่อนอัตโนมัติ เพื่อความสะดวกแก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และเพื่อความปลอดภัยในการใช้แก่ประชนทั่วไป

4.การติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อแสดงคิวการให้บริการพื้นที่สาธารณะอย่างทั่วถึง เพื่อลดความกังวลของผู้มารับบริการ ไม่ทำให้เสียสิทธิในการรอ โดยระหว่างรอ ประชาชนสามารถออกจากพื้นที่นั่งรอไปดำเนินกิจกรรมอย่างอื่นได้ และสามารถรับทราบคิวบริการได้ทันทีเมื่อเรียกถึง

บริการที่จัดทำแล้วเสร็จในปี 2558 เพื่อให้บริการแก่ประชาชนและเปิดให้ประชาชนใช้บริการอย่างเต็มรูปแบบในปี 2559

1.Call Center เปิดให้บริการแก่ประชาชนแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย. 2558 โดยเปิดเป็นศูนย์ให้บริการข้อมูลความช่วยเหลือแก่ประชาชนในด้านการกงสุล โดยมีพนักงานรับโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมง ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2572-8442 หรือผ่าน LINE/WECHAT ID : Thai Consular

2.Applications : Thai Consular เป็นตำราของงานด้านการกงสุลที่กรมการกงสุลเปิดให้บริการแก่ประชาชนทั้งหมดทุกๆด้านคือ งานหนังสือเดินทาง งานตรวจลงตราและเอกสารคนต่างด้าว งานคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ งานสัญชาติและนิติกรณ์ (รับรองเอกสาร) รวมทั้งข่าวสารทุกๆ ด้านของกรมการกงสุล โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด apps นี้ลงในสมาร์ทโฟนได้ฟรีทั้งในระบบไอโอเอสและแอนดรอยด์

3.บริการรับคำร้องงานรับรองเอกสาร แปลเอกสารผ่านที่ทำการไปรษณีย์ กรมการกงสุลร่วมมือกับบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดให้ประชาชนยื่นคำร้องขอรับรองเอกสาร รวมทั้งบริการแปล โดยสามารถขอรับบริการได้ที่ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศกว่า 1,400 แห่ง โดยเสียค่าบริการรวมค่าไปรษณีย์ส่งกลับไม่เกิน 400 บาทต่อราย (ค่าแปลเอกสาร ค่ารับรองเอกสาร ชำระในอัตราปกติ โดยฝากจ่ายผ่านไปรษณีย์) เมื่อเอกสารได้รับการรับรองแล้ว จะส่งคืนให้ประชาชนถึงบ้านตามที่ระบุไว้ และมีการประกันให้รายละไม่เกิน 2,000 บาท หากเกิดการสูญหาย บริการ เริ่มบริการเมื่อวันที่ 3 พ.ย.2558 ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เวลาในการเดินทาง ลดความสิ้นเปลืองพลังงานและสาธารณูปโภคต่างๆ ปีละหลายร้อยล้านบาท ประชาชนผู้สนใจใช้บริการ สามารถเข้าไปใช้บริการผ่านเว็บไซต์ www.consular.go.th

4.บริการจองคิวทำหนังสือเดินทางล่วงหน้าแบบออนไลน์ กรมการกงสุลได้เปิดเว็บไซต์ www. consular.go.th เพื่อให้ประชาชนในการจองคิวทำหนังสือเดินทางล่วงหน้าแล้ว บริการนี้ ประชาชนสามารถเลือกวัน เวลา สาขาที่ให้บริการทั่วประเทศได้เองตามความสะดวก และสามารถมองเห็นคิวที่ว่างในแต่ละแห่งแบบ real time และจะได้รับรหัสจองเป็น QR Code บนมือถือหรือพิมพ์ลงบนกระดาษเอ 4 เมื่อถึงเวลานัด เพียงแสดงรหัสที่ได้รับต่อเจ้าหน้าที่ ก็จะได้รับบริการอย่างตรงเวลา รวดเร็ว และใช้เวลาเพียง 8 นาที ในการรับบริการผ่านระบบนี้ ระบบปกติที่ไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าใช้เวลาประมาณ 15 นาที ไม่นับที่นั่งรอ นอกเหนือจากบริการหนังสือเดินทางเร่งด่วน

5.นำระบบทะเบียนราษฎรออนไลน์ สู่การบริการประชาชนในต่างประเทศ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เริ่มการเชื่อมโยงข้อมูลด้านทะเบียนราษฎรกับ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการและรับเอกสารเพื่อทำนิติกรรมแก่ชาวไทยในต่างประเทศ ที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลไทยทั่วโลก ตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค.2558 แล้ว

นอกจากนี้ กรมการกงสุล ยังดำเนินบริการร่วมกับ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขและ สำนักงานอัยการสูงสุด ออกไปให้บริการและคำปรึกษาแก่ชาวไทยในต่างประเทศที่มีปัญหา

แต่ยังมีอีกเรื่องที่ ชาวไทยในต่างประเทศ เรียกร้องให้ นายกรัฐมนตรี, รมว.มหาดไทย และ รมว.ต่างประเทศ ช่วยดำเนินการและขอมาตลอดยังไม่ได้คือ การทำบัตรประจำตัวประชาชนใบแรกในต่างประเทศ เวลานี้คนไทยที่แจ้งเกิดที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ ยังทำบัตรประจำตัวประชาชนใบแรกไม่ได้ ทั้งๆที่กฎหมายกำหนดให้ทำบัตรประจำตัวประชาชนตั้งแต่อายุ 7 ขวบ

ขั้นตอนแค่แก้กฎหมายให้ กระทรวงมหาดไทย ออก เลขประจำตัว 13 หลัก และให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลออกให้ได้เลย เพราะทุกวันนี้ต่อได้และเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎรออนไลน์ได้แล้ว

ของขวัญชิ้นนี้สำคัญมาก เพราะจะเพิ่มประชากรชาวไทยที่อยู่ในต่างประเทศได้ชัดเจน อีกทั้งสร้างความรักและผูกพันแก่สายเลือดไทยในต่างประเทศ ให้กลับมาช่วยพัฒนาประเทศในอนาคต.

ทีมข่าวภูมิภาค

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้