ข่าว

วิดีโอ

"ทู บี นัมเบอร์วัน ทีม แดนซ์เซอร์ไซส์" กลยุทธ์…ดึงเยาวชนพ้นยาเสพติด

“การเกิดปัญหายาเสพติดมาจากหลายสาเหตุ การป้องกันต้องสร้างค่านิยมใหม่ สร้างความมั่นใจให้เขารู้สึกดีกับตนเอง ให้เขาได้สนุก โดยพยายามหากิจกรรมต่างๆ การใช้สิ่งเหล่านี้ทำให้เยาวชนมีสังคม มีร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตดีและไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด”

พระดำรัสตอนหนึ่งของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา พรรณวดี ที่ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ในการที่จะดึงเยาวชนไทยให้ออกห่างจากยาเสพติด เป็นโครงการที่ถือได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงาม มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้พระกรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงดำริที่จะทำให้เยาวชนได้แสดงออกซึ่งความสามารถในครรลองที่ถูกต้อง เหมาะสม และสามารถมีชัยชนะในการแข่งขัน เป็นที่หนึ่งได้ โดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด

“To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship” เป็นกิจกรรมหนึ่งที่พระองค์ทรงมีพระประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้ดึงเอาพลังความสามารถและศักยภาพที่มีมาใช้เพื่อสร้างความสามัคคีและปลุกความคิดสร้างสรรค์ อย่างมุ่งมั่น ทุ่มเท

โดยล่าสุดเพิ่งมีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับภาค กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งถือว่าเป็นภาคสุดท้าย ก่อนที่ทีมซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจากแต่ละภาคจะเข้าสู่การชิงชัยในระดับประเทศในเดือนมกราคม 2559 นี้

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE บอกว่า ชัยชนะของการแข่งขันอาจไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่เราเน้นในโครงการนี้ แต่สำคัญที่สุด คือ เราต้องการให้เยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ได้มุ่งมั่นทุ่มเท ตั้งใจ อดทนและต้องฝ่าฟันสิ่งต่างๆอย่างมากมาย ทั้งการฝึกซ้อมที่เข้มข้น การเอาชนะใจตนเองเพื่อร่วมทีมกับเพื่อนๆ ซึ่งนั่นคือระหว่างทางของการเดินทางไปสู่ความสำเร็จที่มีค่าและมีความหมายมากกว่า

“การแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise ในระดับภาค จะเป็นก้าวแรกในการพัฒนาเยาวชนและพัฒนาทีมเพื่อเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศ ซึ่งที่ผ่านมากิจกรรมนี้ประสบความสำเร็จอย่างมาก ได้รับความสนใจในหมู่เยาวชนเป็นจำนวนมากและมีกลุ่มเยาวชนที่ได้เข้ามาสู่การแข่งขันเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปี” คุณหมอพรรณพิมล บอก

สำหรับประโยชน์ของการเต้นหรือ Dancercise นั้น สิ่งที่เยาวชนจะได้มากกว่าความสนุก คือ การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก

คุณหมอพรรณพิมล บอกว่า การเต้นนอกจากจะช่วยในเรื่องของบุคลิกภาพ การเคลื่อนไหว และการจัดระเบียบร่างกายทำให้ควบคุมร่างกายได้ดีแล้ว ยังช่วยในการพัฒนาอีคิว เพราะขณะเต้นร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขออกมา ทำให้ผู้เต้นมีความสุข มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี อารมณ์เบิกบานจิตใจแจ่มใส เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้เยาวชนได้เปิดโลกทัศน์ ได้มีโอกาสได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สำคัญที่สุด คือ วัยรุ่นเป็นวัยที่มีพลังมหาศาล การได้มาแข่งขัน

การเต้น ทำให้ได้แสดงศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองออกมาในทางที่ถูกต้อง ทั้งยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดและได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการแข่งขัน

“การเต้นเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมภูมิต้านทานทางด้านจิตใจ และเชื่อว่าจะสามารถป้องกันเยาวชนจากปัญหายาเสพติดและสิ่งมอมเมาต่างๆอย่างได้ผล” รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตบอก

สำหรับผลการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise ในระดับภาค รอบชิงชนะเลิศ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีทีมที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าไปแข่งในระดับประเทศจำนวน 7 ทีม แบ่งเป็น 3 รุ่นได้แก่ รุ่น Junior ชนะเลิศอันดับ 1 คือ ทีม What’s Up? ทีมอิสระ จาก ร.ร.เยาวลักษณ์วิทยา ธนบุรี และชนะเลิศอันดับ 2 คือ ทีม Fresh Face ทีมอิสระ รุ่น Pre-Teenage ชนะเลิศอันดับ 1 คือ ทีม The Most ทีมอิสระ และชนะเลิศอันดับ 2 คือ ทีม Hercules ตัวแทน สสจ.ปทุมธานี จาก ร.ร.ธัญบุรี และทีมศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม size S ทีมอิสระ จากศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม ส่วนรุ่น Teenage ชนะเลิศอันดับ 1 คือ Authority ทีมอิสระ และชนะเลิศอันดับ 2 คือ ทีม All Star’s Extreme ทีมอิสระ ในขณะที่ภาคเหนือมีทีมที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าไปแข่งในระดับประเทศจำนวน 7 ทีม ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจำนวน 12 ทีม ภาคกลางและภาคตะวันออกจำนวน 7 ทีม ภาคใต้ จำนวน 7 ทีม รวมทีมที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าไปแข่งในระดับประเทศทั้งสิ้นจำนวน 40 ทีม โดยทีมที่เข้ารอบในรุ่น Pre-Teenage และรุ่น Teenage จะเข้าเก็บตัวและร่วมกิจกรรม To Be Number One Teen Dancercise Camp ในวันที่ 6-8 มกราคม 2559 ณ วังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เพื่อเรียนรู้และพัฒนาทักษะการเต้น พัฒนาเทคนิควิธีการนำเสนอ และพัฒนา EQ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ชิงถ้วยเกียรติยศประทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่ช่วยสืบสานพระปณิธานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ...ต้อนรับปีใหม่ 2559 นี้.

1 ม.ค. 2559 11:03 1 ม.ค. 2559 11:06 ไทยรัฐ