ข่าว

วิดีโอ

พสกนิกรสุดปลื้ม ในหลวง พระราชทานส.ค.ส.

ปีใหม่2559ทุกคนอย่าประมาท กายแข็งแรงใจหนักแน่นมีสติ

พสกนิกรสุดปีติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ส.ค.ส.และพรปีใหม่ 2559 แก่ปวงชนชาวไทย ขอให้ทุกคนเตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมการให้พร้อม อย่าประมาท ให้รักษาและสร้างเสริมสุขภาพให้สมบูรณ์ ให้มีกำลังกายแข็งแรง กำลังใจเข้มแข็งหนักแน่น มีสติรู้เท่าทันเสมอเพื่อให้ผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆ อันไม่พึงประสงค์ บรรลุถึงความสุขความเจริญ ความสำเร็จดังปรารถนา นับเป็นสิริมงคลสูงสุดและของขวัญล้ำค่าที่สุด ส่วนการสวดมนต์ข้ามปีผู้คนคึกคักท้องสนามหลวง เช่นเดียวกับงานแสดงแสงสีเสียง ที่วัดอรุณฯตระการตา โชว์ความสวยงามตามวิถีไทยสู่สายตาชาวโลกอย่างน่าประทับใจ ขณะที่นักท่องเที่ยว ร่วมฉลองเทศกาลปีใหม่ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ อย่างคึกคักทั่วประเทศ ทั้งเหนือใต้ออกตก เงินสะพัดทั่วประเทศ

แล้ววันเวลาก็หมุนเวียนเปลี่ยนผ่านจากปี 2015 ก้าวเข้าสู่เวลาของปี 2016 ท่ามกลางการเฉลิมฉลองการเข้าสู่ห้วงนาทีของปีใหม่ ของคนไทยทั่วประเทศและทั่วโลก โดยจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดปีเก่า ยังมีผู้คนเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครไปยังภูมิลำเนาเดิมและท่องเที่ยวตามจังหวัดต่างๆ กันจำนวนมาก

แต่ที่ถือเป็นสิริมงคลสูงสุดในชีวิตของปวงชนชาวไทยในคืนส่งท้ายปี นั่นก็คือพรปีใหม่ 2559 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานแก่พสกนิกรให้น้อมนำใส่เกล้าใส่กระหม่อม เป็นของขวัญ ล้ำค่าอย่างหาที่สุดมิได้ โดยเมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 31 ธ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน ส.ค.ส.ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2559 ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ครึ่งพระองค์ ฉลอง พระองค์เชิ้ตด้านใน ฉลองพระองค์คลุมสีขาวปักภาพคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยง กลางภาพ ส.ค.ส. มีพรพระราชทานว่า “ให้มีกำลังกายที่แข็งแรง มีกำลังใจที่เข้มแข็งหนักแน่น และมีสติรู้เท่าทันอยู่เสมอ” ด้านบนของ ส.ค.ส.มีข้อความว่า “สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙” พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีม่วง มีตราพระมหาพิชัยมงกุฎ และผอบทองประดับ

ด้านล่างของภาพมีรูปลิง สัญลักษณ์ปีนักษัตรปีวอก สีฟ้า มีข้อความภาษาไทยพิมพ์ด้วยอักษรสีเขียวว่า “ขอจงมีความสุขความเจริญ” และข้อความภาษาอังกฤษพิมพ์ด้วยตัวอักษรสีเหลืองว่า “Happy New Year” ด้านล่างของ ส.ค.ส.มีแถบสีฟ้ามุมด้านล่างซ้ายมีข้อความ ก.ส.9 ปรุง 311502 ธ.ค.2558 มุมด้านขวามีข้อความว่า “มหาวิทยาลัยปูทะเลย์ มิถิลา ๒๕๕๘” กรอบของ ส.ค.ส.พระราชทานฉบับนี้เป็นภาพใบหน้าคนเล็กๆ เรียงกัน ด้านละ 2 แถว รวม 396 หน้า ทุกใบหน้ามีแต่รอยยิ้ม การนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2559 ความว่า

“ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ท่านทุกๆ คน ให้มีความสุข ความเจริญ และความ สำเร็จสมประสงค์ในสิ่งที่ปรารถนาความสุขความเจริญนี้แม้เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาอย่างยิ่ง แต่ในวิถีชีวิตของคนเรานั้น ย่อมต้องมีทั้งสุขและทุกข์ ทั้งความสมหวังและผิดหวังเป็นปรกติธรรมดา ทุกคนจึงต้องเตรียมตัว เตรียมใจ และเตรียมกายให้พร้อม อย่าประมาท ในปีใหม่นี้ จึงขอให้ท่านทั้งหลายได้รักษาและสร้างเสริมสุขภาพของตนให้สมบูรณ์ ให้มีกำลังกายที่แข็งแรงมีกำลังใจที่เข้มแข้งหนักแน่น และมีสติรู้เท่าทันอยู่เสมอ จักได้สามารถนำพาตนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆ อันไม่พึงประสงค์ จนบรรลุถึงความสุขความเจริญและความสำเร็จได้ ดั่งที่ตั้งใจปรารถนา ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคนให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย ให้มีความสุขกาย สุขใจ ตลอดศกหน้านี้ โดยทั่วกัน”

วันเดียวกัน นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา ส่งสารอวยพรปีใหม่ 2559 แก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และบุคลากรในศาลยุติธรรม โดยได้อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระบุญญาบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประทานพรให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และบุคลากรในศาลยุติธรรมทุกท่าน มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง มีจิตใจที่เข้มแข็งอดทน ตั้งมั่นในศีลธรรมอันดี ปรารถนาสิ่งใดที่ถูกต้องตามคลองธรรม จงสำเร็จตามที่มุ่งหวังทุกประการ

ในส่วนการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่ยังมีปัญหาสภาพการจราจรติดขัด ที่ถนนพหลโยธินช่วง อ.หนองแค จ.สระบุรี และถนนมิตรภาพระหว่าง อ.แก่งคอย อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ช่วงเช้าวันที่ 31 ธ.ค. รถยังสะสมจำนวนมากและหนาแน่นสลับหยุดนิ่ง กระทั่งบ่ายสอง การจราจรเริ่มคล่องตัวไปจนถึงเขต จ.นครราชสีมา ส่วนถนนสายเอเชียการจราจรตั้งแต่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา จนถึงเขต อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ระยะทางกว่า 20 กม.หนาแน่นและเกิดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนหลายจุด

ที่สะพานไม้อุตมานุสรณ์หรือสะพานมอญ หมู่ 2 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี มีนักท่อง เที่ยวจำนวนมากมาสัมผัสอากาศหนาว ท่องเที่ยวชมธรรมชาติ วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพื้นที่ อ.สังขละบุรี โดยเฉพาะที่สะพานไม้อุตมานุสรณ์ มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวกันล้นหลามและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก รวมทั้งยังเที่ยวงาน “สวัสดีปีใหม่อาเซียน 2016 สามสายน้ำ สามวัฒนธรรม ณ เมือง สังขละบุรี” ด้วย

บริเวณหน้าด่าน ตม.อรัญประเทศ จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว พ.ต.อ.ไพรัช พุกเจริญ ผกก.ตม.จ.สระแก้ว ร.อ.อภินันท์ สงครามชัย ผบ.ร้อย ทพ.1201 พ.ต.อ.เสกสรร วัฒนพงษ์ ผกก.สภ.คลองลึก และคณะ นำคณะกลองยาวจากนักเรียนโรงเรียนบ้านทดเจริญ อ.อรัญประเทศ มาแสดงความเป็นวัฒนธรรมไทย ร่วมกันต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวไทย เนื่องในโอกาสปีใหม่และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนหรือ AEC อย่างเป็นทางการในวันที่ 31 ธ.ค.58 เป็นการเปิดประตูเข้าสู่อาเซียนของไทยสร้างความครึกครื้นและสนุกสนานให้กับนักท่องเที่ยว

เช้าวันเดียวกัน นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เป็นประธานปล่อยขบวนรถเปิดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไหว้พระ 9 วัด ซึ่งจัดถึงวันที่ 3 ม.ค. ณ วัดประจำรัชกาล 9 วัด ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดราชโอรสาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดสุทัศนเทพวรารามวรมหาวิหารและวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก โดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จัดรถโดยสาร 16 คัน รับ-ส่งผู้ไปไหว้พระ 9 วัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ก่อนถึงนาทีส่งท้ายปี พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ประชุมวีดิโอทางไกลไปยังทุกกองบัญชาการแต่ละภาค สั่งกำชับดูแลความปลอดภัยประชาชน ลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.58-4 ม.ค.59 อำนวยความสะดวกการจราจร ระดมกวาดล้างอาชญากรรมตั้งแต่ช่วงก่อนวันหยุดยาว เพิ่มความเข้มในการตรวจตราสถานที่สำคัญต่างๆ ตลอดจนอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นตามสถานีขนส่ง พื้นที่ท่องเที่ยว กวดขันสถานบันเทิง สถานบริการในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขณะขับขี่หรือขณะโดยสารอยู่ในรถหรือบนรถอย่างเข้มงวด

พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล ผบก.ทท.กล่าวว่า กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว เตรียมความพร้อมและกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจในสังกัด กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ในเทศกาลปีใหม่ โดยบูรณาการกำลัง บช.ก.ทุกหน่วยจำนวน 240 นาย เข้าประจำพื้นที่บริเวณภายในและโดยรอบแยกราชประสงค์ ได้แก่ บริเวณหน้า รพ.ตำรวจ ถ.พระราม 1 หน้าศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า, สถานีรถไฟฟ้าสยามสแควร์ ชิดลม และราชดำริ บริเวณจุดทางร่วมทางแยกที่ปิดถนน โดยรอบแยกราชประสงค์ บริเวณแยกประตูน้ำ แยกเฉลิมเผ่า ผลที่เกิดขึ้นจะต้องนำไปสู่ความปลอดภัยในด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากที่สุด

ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พล.ต.เฉลิมพล สุขสวัสดิ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.) ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยของกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระ องค์ ที่มาดูแลความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ที่ลานหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ที่มีการจัดงานเคาต์ดาวน์ ซึ่งมีประชาชนกว่า 200,000 คน เข้ามาบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ขณะที่ พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร รรท. ผบช.น. ไปตรวจที่เอเชียทีค ถนนเจริญกรุงและเผยว่ามั่นใจเกิน 100 เปอร์เซ็นต์ กับมาตรการรักษาความปลอดภัย ช่วงเคาต์ดาวน์ปีใหม่ เพราะมีทั้งตำรวจ ทหารตรวจร่วมกัน ทั้งทางบกและทางน้ำ ส่วนพื้นที่อื่นๆของ กทม.ที่มีการจัดงานเคาต์ดาวน์ หน่วยความมั่นคงได้เฝ้าระวังทุกจุด

ด้านบรรยากาศงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Thailand Countdown 2016 “เบิกบานสราญใจ สวดมนต์รับปีใหม่ที่วัดอรุณฯ” ที่วัด อรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร บริเวณท่าเรือสุพรรณและสวนนคราภิรมย์ ท่าเตียน ที่การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทยจัดการแสดง แสง เสียงชุด “มหากาพย์ นิทานแผ่นดิน” ถ่ายทอดความงดงามของวัดอรุณฯ ประกอบดนตรีโดยวงมหานคร ฟิลฮาร์โมนิก ออร์เคสตราและนักดนตรีรับเชิญจากกลุ่มประเทศอาเซียน การจุดพลุเฉลิมฉลองปีใหม่อย่างตระการตา การสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ 2559 เสริมสิริมงคล ก่อนปิดท้ายด้วยเรือประดับไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 4 ลำ ท่ามกลางคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาร่วมกิจกรรมกันคึกคักและพากันตื่นตาตื่นใจกับภาพความงามของวิถีไทยที่สู่สายตาชาวโลก

ที่ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2558 โดยเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ใช้โอกาสช่วงวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พร้อมใจกันสวดมนต์ บำเพ็ญจิตภาวนา นับถอยหลังสู่ศักราชใหม่ เพื่อเริ่มต้นสิ่งดีๆให้กับชีวิต ส่วนที่บริเวณโดยรอบมณฑลพิธีท้องสนามหลวง มีการจำลองบรรยากาศตลาดโบราณย้อนยุค พร้อมกิจกรรม อาทิ การสาธิตศิลปหัตถกรรมจากชุมชน ในเขตกรุงเทพมหานคร การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 50 เขต นิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ โดยกรุงเทพมหานครจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์ข้ามปี 2558 จำนวน 70,000 เล่ม แจกจ่ายให้ผู้ที่เดินทางมาร่วมงานด้วย จนถึงเวลา 00.00 น. ที่เข้าสู่วันที่ 1 ม.ค.2559 มีการลั่นฆ้องแสดงถึงการเริ่มศักราชใหม่ เวลา 07.00 น. ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 189 รูป ที่ท้องสนามหลวง เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในวันแรกของปี 2559

นอกจากนี้ ที่บริเวณลานวงเวียนนก ภายในโครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซีดีซี) ถนนเลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติหลายพันคนเข้าร่วมงาน New Year Countdown 2016 @ CDC ซึ่งซีดีซีร่วมกับกรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพ ผลิตภัณฑ์สิงห์ และโตโยต้า จัดขึ้นเป็นปีที่ 6 ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด งานเริ่มต้นขึ้นด้วยคอนเสิร์ตสนุกสนานจากศิลปิน สลับกับการจับรายชื่อผู้โชคดีที่มาร่วมงานเพื่อรับรางวัล จนถึงช่วงดึกเริ่มงานปาร์ตี้ “สโนว์ บอลลูน” และ “บอลลูน เบ้าซ์” สร้างบรรยากาศเสมือนยืนอยู่ท่ามกลางจัตุรัส “ไทม์สแควร์ แห่งมหานครนิวยอร์ก” กระทั่งใกล้เที่ยงคืน พิธีกรได้เชิญเหล่าศิลปินและผู้บริหารขึ้นบนเวที เชิญชวนผู้มาร่วมงานนับถอยหลังเพื่อก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่ ท่าม กลางเสียงไชโยโห่ร้องดังกึกก้อง ก่อนจะจบด้วยการจุดพลุดอกไม้ไฟสุดอลังการกว่า 2,016 นัด

ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา แถลงสรุปผลการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ว่า อุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 30 ธ.ค. วันที่ 2 ของการรณรงค์ “สุขกาย สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย รับปีใหม่ 2559” เกิดอุบัติเหตุ 590 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 65 ราย ผู้บาดเจ็บ 624 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาสุราและขับรถเร็ว ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด นครปฐม บุรีรัมย์ (19 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด นครปฐม สกลนคร สุรินทร์ นครราชสีมา อุดรธานี กาญจนบุรี และลพบุรี (3 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ สุพรรณบุรี (35 คน) สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 2 วัน (29-30 ธ.ค.58) เกิดอุบัติเหตุรวม 1,029 ครั้ง เสียชีวิต 104 ราย บาดเจ็บรวม 1,080 คน จังหวัดที่ไม่เกิดอุบัติเหตุมี 2 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ หนองคาย จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตมี 27 จังหวัด จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ราชบุรี 32 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ชลบุรี และเพชรบุรี (5 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด สุพรรณบุรี 45 คน

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในห้วงเทศกาลปีใหม่ โดยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่ 1-4 ว่า ตั้งแต่ตั้งจุดตรวจเมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 29 ธ.ค. จนถึงเวลา 18.00 น. วันที่ 30 ธ.ค. พบรถจักรยานยนต์กระทำผิดทั่วประเทศจำนวน 3,055 ครั้ง โดยพื้นที่ที่มากที่สุดคือกองทัพภาคที่ 3 จำนวน 2,723 ครั้ง มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทั่วประเทศจำนวน 3,395 คน ยึดรถจักรยานยนต์รวมทั้งสิ้น 334 คัน โดยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจำนวนการยึดรถจักรยานยนต์มากที่สุด 184 คัน ส่วนรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคล พบการกระทำผิดทั่วประเทศ 1,654 ครั้ง มากที่สุดในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 1,470 ครั้ง มีการดำเนินคดีจำนวน 1,555 คน ยึดรถไว้จำนวน 9 คัน

ขณะเดียวกัน สำนักข่าวต่างประเทศรายงานถึงบรรยากาศการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ 2559 ในหลายเมืองใหญ่ทั่วโลกต่างเพิ่มความระมัดระวังความปลอดภัย ทั้งเพิ่มกำลังตำรวจและกระจายการตรวจตราในหลายพื้นที่ที่จัดกิจกรรมบันเทิงเป็นพิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมา เพื่อป้องกันเหตุโจมตีจากกลุ่มก่อการร้าย ไม่ว่าจะเป็นกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งปิดประกาศโปสเตอร์และให้ประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตา หากพบวัตถุหรือบุคคลต้องสงสัย

ที่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนสั่งปิดรถไฟฟ้าใต้ดินที่ใกล้พื้นที่เดอะ บันด์ ย่านถนนริมน้ำชื่อดัง ซึ่งเคยเกิดเหตุเหยียบกันเมื่อปีกลาย จนมีผู้เสียชีวิต 36 ราย อีกทั้งอินโดนีเซียก็เพิ่มระดับการเตรียมพร้อม หลังเจ้าหน้าที่สามารถล้มแผนโจมตีของกลุ่มกองโจรได้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังมีที่อินเดีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เคนยา บราซิล นครนิวยอร์กและเมืองลาสเวกัส ในสหรัฐฯ

ที่กรุงปารีส ของฝรั่งเศส และกรุงบรัสเซลส์ ของเบลเยียม ตัดสินใจยกเลิกการจุดพลุไฟฉลองปีใหม่เหมือนเช่นทุกปี เพราะหวั่นภัยคุกคามจากกลุ่มก่อการร้าย โดยนายอีวาน มาเยอร์ นายกเทศมนตรีกรุงบรัสเซลส์ เผยถึงการเปลี่ยนแผนตัดสินใจเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้ว

วันเดียวกัน สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจเบลเยียมนำตัวผู้ต้องสงสัยที่จับได้เพิ่มอีก 6 คน หลังกระจายกำลังเข้าตรวจค้นทั้งในและพื้นที่รอบนอกกรุงบรัสเซลส์ เพื่อไปสอบปากคำจากเหตุต้องสงสัยวางแผนโจมตีในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงในเมืองหลวง หลังตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัยได้ 2 ราย ชื่อนายซาอิด เอส อายุ 30 ปี และนายโมฮัมหมัด เค อายุ 27 ปี พร้อมตั้งข้อหาข่มขู่เตรียมก่อเหตุก่อการร้าย ขณะที่ตำรวจอินโดนีเซียก็จับคนร้าย 3 คน บนเกาะลอมบอก ที่ต้องสงสัยเชื่อมโยงกับกลุ่มกองกำลังรัฐอิสลาม (ไอเอส) หลังสถานทูตสหรัฐฯ ในกรุงจาการ์ตา แถลงข้อความฉุกเฉินเตือนพลเมืองอเมริกันว่าอาจเกิดเหตุโจมตีตามชายหาดบนเกาะลอมบอกช่วงเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่

พสกนิกรสุดปีติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ส.ค.ส.และพรปีใหม่ 2559 แก่ปวงชนชาวไทย ขอให้ทุกคนเตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมการให้พร้อม อย่าประมาท ให้รักษาและสร้างเสริมสุขภาพให้สมบูรณ์ ให้มีกำลังกายแข็งแรง 1 ม.ค. 2559 04:25 1 ม.ค. 2559 04:26 ไทยรัฐ