ข่าว

วิดีโอ

สวัสดีปีใหม่ 2559 เปิดใจ คุณนิติ นวรัตน์

ครอบครัวของผมรับใช้สังคมไทยด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาจะครบ 34 ปี ในวันที่ 9 มกราคม 2559 ด้วยบาลานซ์ (ติวเตอร์หมู) สถาบันมาตรฐานเพิ่มคุณค่าชีวิต สอนวิชาภาษาอังกฤษและเตรียมเยาวชนไทยในการสอบเข้ารับราชการเป็นครั้งแรก เมื่อ 9 มกราคม 2525

ส่วนคอลัมน์เปิดฟ้าส่องโลก และเปิดฟ้าภาษาโลก ก็จะครบ 19 ปี และ 18 ปีตามลำดับ เพราะเปิดฟ้าส่องโลกเริ่มรับใช้ผู้อ่านท่านที่เคารพเป็นวันแรกเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2540 และเปิดฟ้าภาษาโลกเริ่มเมื่อ 3 สิงหาคม 2541

ผู้คนจากครอบครัวผม พวกเราเริ่มออกตระเวนบรรยายไปทุกตรอกซอกมุมของประเทศไทย เป็นนักบรรยายอาชีพเมื่อ 11 สิงหาคม 2540 จนถึงปัจจุบันก็ 19 ปี มีผู้ฟังรวมมากกว่าครึ่งล้านจากผู้เชิญมากกว่า 1,500 แห่งรายการสารคดีทางสถานีโทรทัศน์ที่ชื่อว่าเปิดเลนส์ส่องโลก เริ่มปรากฏภาพและเสียงต่อสายตาประชาชนคนไทยเมื่อ พ.ศ.2544 พวกเราตระเวนไปถ่ายทำสารคดีในต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 100 แห่ง

เรายังรับใช้ทางสื่อวิทยุคลื่นต่างๆ ตั้งแต่ พ.ศ.2540 มาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งการนำภาพและเสียง และเรื่องราวต่างๆ นำมาเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์

การรับใช้สังคมไทย ครอบครัวผมปฏิบัติครบทั้งสื่อหนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สื่อบรรยาย และสื่อออนไลน์ อย่างเช่นเคยครับ

ศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2559 ผมขอส่งความสุข ความปรารถนาดีมายังผู้อ่านท่านผู้เจริญ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย และพระบารมีของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และของสมาชิกแห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ จงดลบันดาลให้ท่านผู้อ่านเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย มีแต่ความสุขสมบูรณ์พูนผลด้วยสิ่งพึงปรารถนาทุกประการเทอญ.

คุณนิติ นวรัตน์

31 ธ.ค. 2558 09:02 31 ธ.ค. 2558 09:02 ไทยรัฐ