ข่าว

วิดีโอ

เด็กๆ บอกนายกรัฐมนตรี 06/12/58

เป็นเวทีสำหรับน้องๆ แสดงความคิดเห็นหรือทรรศนะหรือความต้องการ โดยเขียนใส่ ไปรษณียบัตร ความยาว 4 บรรทัด ถึงนายก-รัฐมนตรี ซึ่งเสมือนเป็นตัวแทนของหน่วยราชการ แจ้งชื่อ อายุ ชั้นเรียน โรงเรียน ที่ตั้งรวมทั้งที่อยู่ทางบ้านอย่างละเอียด พร้อมทั้งรหัสไปรษณีย์ จ่าหน้าถึง พี่หิ่งห้อย หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กทม.10900 จดหมายของน้องคนใดได้รับการตีพิมพ์จะได้รับการจัดสรรรางวัลให้เป็นกำลังใจ มีทั้งหนังสือและแสตมป์ จากบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.)

สอบชิงทุนทั่วประเทศ

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

ผมอยากให้ท่านนายกฯจัดสอบชิงทุนการศึกษาสำหรับเด็กๆทั่วประเทศ เพื่อที่จะได้มีการแข่งขันมากขึ้น และส่งเสริมการเรียนของเด็กด้วยครับ.

ด้วยความเคารพอย่างสูง
ด.ช.กฤศภณ ศุภดิษฐ์
ร.ร.เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120

ปลูกต้นไม้ลดภัยแล้ง

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

ปีนี้แล้งมาก และร้อนจัด เพราะป่าไม้ถูกทำลาย ผมอยากให้รัฐบาลเร่งปลูกฝังให้คนไทยช่วยกันปลูกต้นไม้ครับ.

ด้วยความเคารพอย่างสูง
ด.ช.ธนพล บัวคำ
ร.ร.วัดหนองปาตอง อ.พนมสาร-คาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120

เร่งปราบยาเสพติด

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

ปัญหายาเสพติดแพร่หลายในปัจจุบันนี้ เกิดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี ส่งผลกระทบต่อวัยรุ่น เช่น ลักทรัพย์เพื่อนำเงินไปซื้อยาเสพติด จึงอยากให้หน่วยงานรัฐเข้ามาดูแลในเรื่องนี้ให้มากขึ้น.

ด้วยความเคารพอย่างสูง
น.ส.วัชรี คิดวันนา
ร.ร.สตรีศึกษา อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด 45000

5 ธ.ค. 2558 11:54 5 ธ.ค. 2558 11:54 ไทยรัฐ