ข่าว

วิดีโอ

รถเมล์ตราดใกล้เป็นจริง ขนส่งทดลองวิ่ง 6 สาย รับวันพ่อ

ขนส่ง จ.ตราด ทดลองระบบการเดินรถโดยสารประจำทางในเขตเมืองตราด 6 เส้นทาง เป็นของขวัญวันพ่อแห่งชาติ ราคาค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย รองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยว โดยจะทดลองเดินรถ 6 เดือน และจะให้ประชาชนร่วมประเมินผลการให้บริการด้วย...

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.58 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานปล่อยการเดินรถโดยสารประจำทางสาธารณะในเขต อ.เมืองตราด ซึ่งเป็นการปฏิรูปการขนส่งสาธารณะใน อ.เมืองตราด โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดตราด ร่วมมือกับสหกรณ์เดินรถตราด จำกัด ร่วมกันทดลองดำเนินการ โดยมีการปล่อยการเดินรถโดยสารประจำทางออกจากบริเวณหอนาฬิกา หน้าตลาดสดเทศบาลเมืองตราด

นายสุชัย เลยกุล ขนส่งจังหวัดตราด กล่าวว่า การดำเนินการทดลองจัดระบบการเดินรถโดยสารประจำทางสาธารณะในครั้งนี้ เนื่องจากในเขต อ.เมืองตราด ยังไม่มีรถโดยสารประจำทางให้บริการ มีเพียงการให้บริการของรถจ้างเหมา ดังนั้นทางสำนักงานขนส่งจังหวัดตราดจึงได้ร่วมกับผู้ประกอบการดำเนินการ ทดลองเดินรถโดยสารประจำทางสาธารณะ โดยทดลองใน 6 เส้นทาง เพื่อให้สามารถรองรับการเจริญเติบโตของเมืองที่กำลังเกิดขึ้น ประกอบกับรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยใช้เวลาทดลองดำเนินการเป็นเวลา 6 เดือน ก่อนจะมีการประเมินผลสรุปทิศทางในการดำเนินการต่อไป และยังเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ใช้บริการเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลการให้บริการด้วย

ทั้งนี้การให้บริการดังกล่าวนับเป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการรถโดยสาร ประจำทางสาธารณะในเขต อ.เมืองตราด ตั้งแต่การมีมาตรฐานในเรื่องเวลาวิ่งที่ตรงเวลา มีสภาพรถสาธารณะที่ดีปลอดภัย พนักงานขับรถแต่งกายสุภาพเรียบร้อยและขับรถไม่ประมาท หวาดเสียว มีอัตราค่าโดยสารที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในราคา 20 บาทตลอดสาย โดยเด็กนักเรียนจะต้องคิดค่าโดยสารเพียงครึ่งราคา

สำหรับการดำเนินการครั้งนี้นับเป็นการให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน เพื่อเป็นของขวัญให้กับชาวตราด และนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน จ.ตราด เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 รวมทั้งเป็นการสร้างมาตรฐานด้านการขนส่งสาธารณะของจังหวัดตราด เพื่อการรองรับเมืองท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

ขนส่ง จ.ตราด ทดลองระบบการเดินรถโดยสารประจำทางในเขตเมืองตราด 6 เส้นทาง เป็นของขวัญวันพ่อแห่งชาติ ราคาค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย รองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยว โดยจะทดลองเดินรถ 6 เดือน และจะให้ประชาชนร่วมประเมินผลการให้บริการด้วย... 4 ธ.ค. 2558 14:58 4 ธ.ค. 2558 16:31 ไทยรัฐ