ข่าว

วิดีโอ

ปลัดคลัง ชี้ 4 เครื่องยนต์หลัก หนุนศก.ปีหน้าโต 3.8%

ปลัดคลัง ชี้ 4 เครื่องยนต์หลัก จากโครงสร้างพื้นฐาน ลงทุนภาคเอกชน บริโภค-ส่งออกฟื้นตัว ช่วยดันศก.ปีหน้าโต 3.8% จ่อชงมาตรการกระตุ้นลงทุนเข้าครม. 8 ธ.ค.นี้ เชื่อเพิ่มเม็ดเงินลงทุน 1.5 เท่า พร้อมเร่งปฏิรูปการเงินการคลัง โครงสร้างภาษี ให้มีผลบังคับปีหน้า...

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การผลักดันเศรษฐกิจในปี 2559 ให้ขยายตัวได้ร้อยละ 3.8 จากปีนี้ที่เติบโตร้อยละ 3 ประกอบด้วย 4 เครื่องยนต์หลัก จากการลงทุนภาครัฐที่จะเพิ่มขึ้นกว่าปีนี้ ผ่านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก การลงทุนภาคเอกชนที่ลงทุนตามภาครัฐ หลังมีความเชื่อมั่นมากขึ้น การบริโภคภายในประเทศที่ฟื้นตัวจากการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล และการส่งออกที่คาดว่าน่าจะฟื้นตัวจากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวขึ้น

สำหรับมาตรการกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชน ทางกระทรวงการคลังจะเสนอให้ที่ประชุมครม.วันที่ 8 ธ.ค.นี้ พิจารณารายละเอียดการใช้เงินตามพ.ร.บ.กองทุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย วงเงินงบประมาณ 10,000 ล้าน จูงใจให้นักลงทุนเข้ามาลงทุน เชื่อว่าจะทำให้มีการลงทุนเพิ่มขึ้น 1.5 เท่าของเม็ดเงินลงทุน จึงมองว่าสิทธิประโยชน์ที่รัฐให้จะคุ้มค่ากว่าสิ่งที่รัฐเสียไป และจะจูงใจให้ต่างชาติมาลงทุนในไทยมากกว่าประเทศคู่แข่ง

นอกจากนี้ จะเร่งปฏิรูปตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งการปฏิรูปการเงินการคลัง ปฏิรูปโครงสร้างภาษี ที่จะเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังภายในสิ้นปีนี้ ก่อนมีผลบังคับใช้ในปีหน้า รวมถึงต้องปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ระบบประกันภัยและวินาศภัย และการลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้

ส่วนการที่ธนาคารยุโรป ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและขยายระยะเวลาการทำ QE ไปเป็น มี.ค. 2560 มองว่า ไม่ได้สร้างความผันผวนต่อเศรษฐกิจไทยมากนัก เนื่องจากไม่ได้มีการเพิ่มวงเงิน QE ใหม่ และอาจเป็นผลดีทำให้เงินทุนยังไม่ไหลออกจากไทย ซึ่งมองว่าการใช้มาตรการ QE ควรอยู่ในวงจำกัด เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ.

ปลัดคลัง ชี้ 4 เครื่องยนต์หลัก จากโครงสร้างพื้นฐาน ลงทุนภาคเอกชน บริโภค-ส่งออกฟื้นตัว ช่วยดันศก.ปีหน้าโต 3.8% จ่อชงมาตรการกระตุ้นลงทุนเข้าครม. 8 ธ.ค.นี้ เชื่อเพิ่มเม็ดเงินลงทุน 1.5 เท่า... 4 ธ.ค. 2558 13:28 4 ธ.ค. 2558 14:34 ไทยรัฐ