ข่าว

วิดีโอ

รุกตลาดเที่ยวอีสานยก "ญี่ปุ่นโมเดล" สร้างจุดขาย

นายยุทธศักดิ์ ศุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยการประชุมแผนการตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี 2558 ภายใต้แนวทางการดำเนินงาน “อีสานก้าวนำท่องเที่ยวไทย ไม่ไกลเกินฝัน” เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงานและแผนการตลาดประจำปี 2560 โดยมี ผอ.ททท.จากทั้ง 7 สำนักงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมไปถึงสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว, บริษัทนำเที่ยวและนักวิชาการด้านการท่องเที่ยว จากทั้ง 20 จังหวัดภาคอีสานเข้า ร่วมประชุม ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาภาคอีสานมากถึง 25.9 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 สร้างรายได้ให้ท้องถิ่นถึง 59,000 ล้านบาท มีสัดส่วนรายได้และจำนวนนักท่องเที่ยวมาเป็นอันดับที่ 5 ในภาพรวมของการท่องเที่ยวในประเทศไทย ดังนั้น สนง.ททท.ที่ตั้งอยู่ในภาคอีสาน 7 สำนักงาน ต้องนำเสนอแนวคิดและชูจุดขายของเมืองที่ต้องห้ามพลาดหรือสิ่งที่เขาเล่าว่า มาเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและทั่วโลก เข้ามาท่องเที่ยวในภาคอีสานเพิ่มขึ้น โดยปี 2560 ททท.ตั้งเป้ายอดขายในกลุ่มจังหวัดภาคอีสานมากกว่า 60 ล้านคน สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นมากถึงกว่า 63,000 ล้านบาท

“20 จังหวัดภาคอีสาน มีพร้อมในทุกๆอย่างแต่ขาดการออกแบบด้านการท่องเที่ยว นโยบายของรัฐบาลยังคงเน้นหนักการสร้างรายได้ให้กับประเทศว่าด้วยการท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นๆ ส่วนปัญหาทางด้านการท่องเที่ยวของภาคอีสานที่ชัดเจนที่สุด คือ อากาศร้อน สถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่งอยู่ไกล และที่มากไปกว่านั้น มีทรัพยากรต้นทุนที่สูง ประชากรมากแต่ขาดการออกแบบการท่องเที่ยวที่ชัดเจน” อย่างไรก็ตาม ในเส้นทางท่องเที่ยวทั้ง 20 จังหวัดภาคอีสานเป็นแผนที่ ททท.จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน โดยไม่ได้ต้องการที่จะแข่งขันกับใครหรือกลุ่มธุรกิจใด เพราะต้องยอมรับว่าสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละจุดของภาคอีสานนั้นอยู่ห่างไกลกันมาก ดังนั้น การจัดหาจุดพักรถและที่พักริมทางที่เป็นของ ททท.และมีความเรียบร้อยในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำที่สะอาด มีจุดบริการให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวในภาพรวมครอบคลุมทั้งในระดับพื้นที่และของประเทศ รวมทั้งผลผลิตทางการเกษตรที่มีจำหน่ายตามฤดูกาล ซึ่งถือเป็นเสน่ห์ที่ภาคอีสานมีอย่างมากและเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว ถึงเวลาแล้วที่คนอีสานจะชูจุดเด่นและเอกลักษณ์ที่เรามีอยู่นั้นให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความประทับใจ โดยเฉพาะส้มตำ-ไก่ย่าง อาหารอีสานชื่อดังของโลกที่นักท่องเที่ยวจะต้องมาแซ่บนัวในภาคอีสานได้ตลอดทั้งปี.

นายยุทธศักดิ์ ศุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยการประชุมแผนการตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี 2558 ภายใต้แนวทางการดำเนินงาน “อีสานก้าวนำท่องเที่ยวไทย ไม่ไกลเกินฝัน” 4 ธ.ค. 2558 07:39 4 ธ.ค. 2558 08:08 ไทยรัฐ