ข่าว

วิดีโอ

คุมเข้มเงินงบ 1.3 หมื่นล้าน คลังไฟเขียวสัญญาคุณธรรม 12 โครงการยักษ์

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ซึ่งมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เป็นประธานว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2559 เพื่อจัดทำข้อตกลงคุณธรรม 12 โครงการ วงเงิน 13,000 ล้านบาท โดยคัดเลือกมาจากโครงการที่เป็นภารกิจหลักของแต่ละหน่วยงาน ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำ TOR เพื่อจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)

สำหรับรายชื่อโครงการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) 12 โครงการ เช่น 1.โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์พร้อมสิ่งประกอบ ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี วงเงิน 1,007 ล้านบาท 2.โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี วงเงิน 607 ล้านบาท 3.โครงการจ้างเหมา บริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง วงเงิน 600 ล้านบาท 4.โครงการก่อสร้างที่ทำการใหม่ของกระทรวงการคลัง วงเงิน 1,966 ล้านบาท

5.โครงการสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของกรมบัญชีกลาง ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี วงเงิน 596 ล้านบาท 6. โครงการจัดหารถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล วงเงิน 888 ล้านบาท 7.โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และอำนาจเจริญ เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการใน สปป.ลาว วงเงินรายได้จาก กฟผ. 779 ล้านบาท และ 8.โครงการสถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติ บนระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ วังน้อย-แก่งคอย วงเงินรายได้จาก ปตท. 4,800 ล้านบาท เป็นต้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบแนวทางการคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ในโครงการข้อตกลงคุณธรรม โดยให้องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน คัดเลือกรายชื่อผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมโครง การ ซึ่งระบบดังกล่าวจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ และยกระดับความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐอีกด้วย.

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต... 4 ธ.ค. 2558 03:31 4 ธ.ค. 2558 03:31 ไทยรัฐ