วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สปท.รับช่วงถกปรับโครงสร้างกระทรวงคุณครู

สปท.รับช่วงถกปรับโครงสร้างกระทรวงคุณครู

  • Share:

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ว่า ได้มีการหารือถึงการปฏิรูปการศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้เสนอแนวทางการปฏิรูปใน 6 ประเด็น ได้แก่ 1.ครู 2.การบริหารจัดการ 3. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 4.ICT เพื่อการศึกษา 5.การประเมินและพัฒนามาตรฐานการศึกษา 6.พัฒนาคุณภาพการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ซึ่ง สปท.รับแนวทางของ ศธ. ไปดำเนินการต่อใน 3 ประเด็น ได้แก่ การบริหารจัดการ ซึ่งรวมถึงเรื่องโครงสร้าง หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการปลูกฝังวินัย และการประเมินและพัฒนามาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ จากนั้นจะนำมาพิจารณาร่วมกันอีกครั้ง

รมว.ศึกษาธิการกล่าวอีกว่า สำหรับเรื่องการปรับโครงสร้าง ศธ. หากเป็นการปรับเล็กที่รวมอาชีวศึกษารัฐและเอกชน รวมทั้งการตั้งกรมวิชาการที่คาดว่าน่าจะอยู่ในสังกัดสำนักงานปลัด ศธ.นั้น อาจจำเป็นต้องเร่งดำเนินการไปก่อน ซึ่งตนกำลังดูความเหมาะสมว่าจำเป็นต้องเสนอใช้อำนาจมาตรา 44 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 หรือไม่ แต่หากเป็นการปรับโครงสร้างใหญ่ในภาพรวมทาง สปท.จะเป็นผู้พิจารณา โดยรับปัญหาและข้อเสนอของ ศธ.ไปวิเคราะห์ว่าจำเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างหรือไม่ เพื่อให้แนวทางในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้