ไลฟ์สไตล์
100 year

สนช.แก้ไขข้อบังคับประชุม หมวดถอดถอนนักการเมือง

ไทยรัฐออนไลน์
3 ธ.ค. 2558 18:45 น.
SHARE

สนช. รับหลักการแก้ไขร่างข้อบังคับหมวดถอดถอนนักการเมือง "สมเจตน์" เสนอตั้ง กมธ.สรุปข้อเท็จจริงก่อนลงมติเชือด

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.2558 ที่รัฐสภา ในมีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช.คนที่ 1 เป็นประธาน ได้พิจารณาการขอเสนอญัตติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557 ตามที่ นายสมชาย แสวงการ สมาชิก สนช. เสนอ ซึ่งเป็นการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับการประชุมจำนวน 13 ประเด็น 18 ข้อ ให้มีความเหมะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานของ สนช. โดยมีประเด็นที่สำคัญ อาทิ กำหนดให้มีคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่มอีกคณะหนึ่ง กำหนดให้คณะกมธ.สามัญสามารถตั้งคณะอนุกมธ.เพิ่มได้อีก 1 คณะ

ข่าวแนะนำ

นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการพิจารณาถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดยแก้ไขให้กรรมาธิการสามารถซักถามตามประเด็นที่กำหนดไว้ได้อีกครั้ง จากเดิมที่กำหนดให้ซักถามได้เฉพาะประเด็นไว้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

ขณะที่ พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม สมาชิก สนช.ได้เสนอให้เพิ่มหลักการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับการประชุม สนช.พ.ศ.2557 โดยขอให้เพิ่มขั้นตอนการถอดถอนโดยให้ประธาน สนช.ตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมา เพื่อสรุปข้อเท็จจริงพยานหลักฐาน ก่อนที่จะมีการลงมติถอดถอน ซึ่งนายสมชาย ผู้เสนอญัตติไม่ขัดข้อง และที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับหลักการที่ พล.อ.สมเจตน์ เสนอให้เป็นประเด็นที่ 14 ด้วยคะแนน 103 คะแนน ต่อ 32 คะแนน งดออกเสียง 6 คะแนน ก่อนที่ที่ประชุมจะรับหลักการร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ฉบับที่...) ด้วยคะแนน 129 คะแนน ต่อ 11 คะแนน งดออกเสียง 3 คะแนน พร้อมตั้งคณะ กมธ.สามัญจำนวน 17 คน โดยมีเวลาในการพิจารณาภายใน 60 วัน.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ถอดถอนนักการเมืองการประชุม สนช.สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัยถอดถอนแก้ข้อบังคับประชุมสนช.พิจารณาถอดถอนเพิ่มขั้นตอนถอดถอนลงมติถอดถอนสนช.ข่าวข่าวการเมืองไทยรัฐออนไลน์

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11:15 น.