ข่าว

วิดีโอ

กรธ.ผุดไอเดียเลือก ส.ว.สามชั้น

กรธ.จัด 20 กลุ่มเลือก ส.ว.ทางอ้อม เล็งให้เลือกกันเองระดับอำเภอ - จังหวัด - ส่วนกลาง กำหนดหลักการ ลดขั้นทำงานของ ส.ว.พิจารณากฎหมาย ห้าม ครม.เสนอแก้กฎหมายองค์กรอิสระฝ่ายเดียว

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.58 ที่รัฐสภา นายอุดม รัฐอมฤต โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรธ.ยังไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับการได้มาซึ่ง ส.ว. แต่เบื้องต้นได้ให้คณะอนุกรรมการศึกษาโครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ ไปศึกษาว่า การจัดกลุ่มเพื่อเลือก ส.ว.ทางอ้อม จะทำอย่างไรให้ได้ 20 กลุ่มอย่างครอบคลุมรอบด้าน ส่วนขั้นตอนเลือกตั้ง ส.ว.ทางอ้อม จะดำเนินการเป็นระดับ คือ 1. ระดับอำเภอ 2. ระดับจังหวัด และ 3. ระดับประเทศ จะเริ่มการเลือกกันเองในอำเภอต่างๆ เมื่อได้รายชื่อมาแล้วจะมาเลือกกันในระดับจังหวัด ก่อนส่งรายชื่อเข้าส่วนกลาง และให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมาเลือกกันเอง ซึ่งกรธ.ยังมีแนวคิดว่าควรมีมาตรการไม่ให้เกิดการฮั้วของผู้สมัคร อาจจะให้ผู้สมัครไม่สามารถเลือกบุคคลที่อยู่ในกลุ่มสังคมเดียวกันได้ แต่ทั้งหมดนี้ยังไม่ถือว่าเป็นข้อสรุปของคณะ กรธ. เพราะต้องนำมาหารือกันอีกครั้ง

นายอุดม กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกัน กรธ.ได้พิจารณาเพิ่มหลักการ เกี่ยวกับการพิจารณาร่างพ.ร.บ.และร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา หลักการ เห็นว่าควรให้ ส.ว.มีอำนาจกลั่นกรอง และยับยั้งร่างกฎหมายเท่านั้น ให้กระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายในชั้น ส.ว.มีความรวดเร็วขึ้น โดยให้เหลือขั้นตอนเพียง 2 วาระ คือ 1. การแปรญัตติ และ 2. ลงมติให้ความเห็นชอบ จากเดิมที่วุฒิสภาจะพิจารณาร่างกฎหมาย 3 วาระ คือ 1. รับหลักการ 2. แปรญัตติ 3. ลงมติให้ความเห็นชอบ แต่ ส.ว.ยังคงมีอำนาจแก้ไขถ้อยคำตามในร่างกฎหมายตามเดิม แต่จะไม่สามารถแก้ไขเกินกว่าหลักการที่สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบมาได้

เมื่อถามว่า การลดขั้นตอนของการพิจารณากฎหมายในวุฒิสภาเหลือแค่ 2 วาระ จะมีผลให้วุฒิสภาเป็นตรายางหรือไม่ นายอุดม กล่าวว่า ยืนยันว่าวุฒิสภาจะไม่ได้มีสภาพเป็นตรายาง อำนาจการยับยั้งร่างกฎหมายยังมีอยู่ เช่น หากเกิดกรณีที่วุฒิสภาเห็นว่าร่างกฎหมายใดบกพร่อง ก็ดำเนินการแก้ไข หรือลงมติไม่ให้ความเห็นชอบในขั้นตอนสุดท้ายได้

ส่วนการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญต่างๆ คณะ กรธ.เห็นว่า หากจะแก้ไขกฎหมายขององค์กรใด ผู้เสนอร่างกฎหมายจะต้องเป็นคณะรัฐมนตรี (ครม.) ร่วมกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญดังกล่าวเท่านั้น โดย ครม.จะไม่สามารถเสนอร่างกฎหมายนั้นได้เพียงลำพัง เพื่อไม่ให้เกิดการแทรกแซงองค์กรอิสระ จากนั้นจะต้องส่งให้สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ เมื่อทั้งสองสภาพิจารณาเสร็จแล้ว องค์กรตามรัฐธรรมนูญดังกล่าว จะต้องทำความเห็นว่ามีประเด็นใดในร่างกฎหมายบ้างที่อาจเป็นอุปสรรคในการทำงาน หากเห็นว่ามีปัญหาจะต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไป แต่ถ้าไม่มีประเด็นปัญหาก็ไม่จำเป็นต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญ แต่หากเป็นกรณีของการเสนอกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญนั้น กรธ.ยังไม่ได้มีข้อสรุปว่าจะให้องค์กรใดมาเป็นผู้วินิจฉัยในขั้นตอนสุดท้าย แต่จะไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ขัดกัน.

กรธ.จัด 20 กลุ่มเลือก ส.ว.ทางอ้อม เล็งให้เลือกกันเองระดับอำเภอ - จังหวัด - ส่วนกลาง กำหนดหลักการ ลดขั้นทำงานของ ส.ว.พิจารณากฎหมาย ห้าม ครม.เสนอแก้กฎหมายองค์กรอิสระฝ่ายเดียว 3 ธ.ค. 2558 17:29 3 ธ.ค. 2558 19:48 ไทยรัฐ