ข่าว

วิดีโอ

ตรวจผิวหนังรู้ โรคสมองเสื่อม

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยซาน หลุยส์ โปโตซิ และโรงพยาบาลกลางของเม็กซิโก ได้พบวิธีทดสอบทางผิวหนังวิธีใหม่ ว่าสามารถใช้วินิจฉัยผู้ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อม และโรคอัมพาตแบบสั่น ตลอดจนโรคอันเกิดจากความเสื่อมของระบบประสาทส่วนกลางทั้งหลาย ในคนไข้ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้

นักวิจัยได้พบว่า จากการตรวจตัวอย่างชิ้นผิวหนังของคนไข้ที่เป็นโรคสมองเสื่อม และโรคอัมพาตชนิดสั่น ต่างก็มีโปรตีนเทา เมื่อเทียบกับคนไข้โรคอื่น อยู่ในระดับสูงด้วยกัน

หัวหน้านักวิจัยได้กล่าวว่า เราเชื่อมั่นว่า มันจะเป็นวิธีทดสอบเสริม สามารถจะวินิจฉัยผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม และความเสื่อมของระบบประสาทอื่นๆ ในคนไข้ได้ โดยจะทำได้ทั้งในห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยามาตรฐาน ตามโรงพยาบาล และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ทั่วไปได้ทั่วโลก.

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยซาน หลุยส์ โปโตซิ และโรงพยาบาลกลางของเม็กซิโก ได้พบวิธีทดสอบทางผิวหนังวิธีใหม่ ... 3 ธ.ค. 2558 16:22 3 ธ.ค. 2558 16:23 ไทยรัฐ