ข่าว

วิดีโอ

'สมบัติ' ชี้ โมเดลให้ ส.ส.นั่งควบ รมต. ไม่เหมาะสมกับไทย

"สมบัติ" ติง ระบบให้ ส.ส.ถ่างขานั่งควบ รมต. ไม่หมาะสมกับประเทศไทย แนะควรย้อนยุคกลับไปใช้เหมือนปี 40

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 58 นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อดีตประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) มีแนวคิดให้ ส.ส.ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี (รมต.) ควบคู่กันไปได้ว่า เป็นไปตามหลักการระบบรัฐสภาแบบอังกฤษ สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญปี 2550 และรัฐธรรมนูญฉบับอื่นที่ผ่านมา ยกเว้นรัฐธรรมนูญปี 2540 ที่กำหนดให้ใช้ระบบรัฐสภาแบบแบ่งแยกอำนาจ ไม่ให้มีการควบตำแหน่ง ส.ส. กับรัฐมนตรี ปัจจุบันมีหลายประเทศที่ใช้ระบบนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ แต่ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่มีตำแหน่งควบ เพราะ ส.ส.ของไทย ต้องเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎร 2 สมัย รวมเวลา 8 เดือน อาจกระทบต่อเวลางานในฐานะรัฐมนตรีได้ จึงควรประยุกต์นำหลักแบ่งแยกอำนาจมาใช้เหมือนรัฐธรรมนูญปี 2540 จะทำให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทั้งคณะ มีเวลาเต็มที่ไปแก้ไขปัญหาของประชาชน เพื่อพัฒนาประเทศได้มากที่สุด.

"สมบัติ" ติง ระบบให้ ส.ส.ถ่างขานั่งควบ รมต. ไม่หมาะสมกับประเทศไทย แนะควรย้อนยุคกลับไปใช้เหมือนปี 40 3 ธ.ค. 2558 14:33 3 ธ.ค. 2558 15:03 ไทยรัฐ