ข่าว

วิดีโอ

ข้าราชการรัฐสภา เข้าพิธีถวายสัตย์ฯ เป็น ขรก. ที่ดี ถวาย 'ในหลวง'

ขรก.รัฐสภาร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เป็นพลังแผ่นดิน ขรก.รัฐสภา ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พร้อมถวายสัตย์ปฏิญาณเป็ย ขรก.ที่ดี-เป็นพลังแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.58 เวลา 09.09 น. ที่รัฐสภา นางสายทิพย์ เชาวลิตถวิล รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาฯ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลพร้อมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558  ขณะเดียวกันที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา บริเวณหน้าอาคารสุขประพฤติ นางวรารัตน์ อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภานำคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ด้วยเช่นกัน

ขณะเดียวกัน ที่มหาวิทยาลัย รามคำแหง รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง นำคณะผู้บริหารและบุคลากร ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเพื่อแสดงถึงพลังความสามัคคี ที่ตั้งใจจะทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา.

ขรก.รัฐสภาร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เป็นพลังแผ่นดิน ขรก.รัฐสภา ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พร้อมถวายสัตย์ปฏิญาณเป็ย ขรก.ที่ดี-เป็นพลังแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา 3 ธ.ค. 2558 12:04 3 ธ.ค. 2558 15:42 ไทยรัฐ