ข่าว

วิดีโอ

อาจมีปัญหาต้องตีความ

มีคำชี้แจงจากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ค่อนข้างชัดเจน กรณีอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ถูกตัดสิทธิห้ามสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. จนกว่าจะพ้นกำหนด 5 ปี นับแต่วันที่ถูกสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ง ส่วนกรณีที่เรียกกันว่า “คนบ้านเลขที่ 111 และ 109” มีสิทธิสมัครเป็น ส.ส. เพราะถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งพ้นกำหนด 5 ปีแล้ว

โฆษก กรธ.ชี้แจงบัญญัติ 17 ประการเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามมิให้สมัคร ส.ส.ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เคยเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเกือบทุกฉบับ แต่มีบางเรื่องเป็นเรื่องใหม่และอาจมีปัญหา ตัวอย่างเช่นบุคคลที่ “ถูกหรือเคยถูกสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง” จะรวมถึง น.ส.ยิ่งลักษณ์ และบ้านเลขที่ต่างๆด้วยหรือไม่? เพราะต่าง ก็เคยถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

กรณีของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ไม่มีปัญหา เพราะถูกถอดถอนยังไม่พ้นกำหนด 5 ปี แต่บุคคลบ้านเลขที่ 111 และ 109 รวม 220 คน ซึ่งเป็นนักการเมืองชั้นนำ เป็นกรรมการบริหารพรรคต่างๆ และถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง (รวมทั้งห้ามสมัคร ส.ส.) พร้อมกับพรรคที่ถูกยุบ เนื่องจากผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคทำผิดกฎหมายจนได้ใบแดง โดยมีกรรมการพรรคบางคนรู้เห็นเป็นใจ

นักการเมืองทั้ง 220 คน ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งพ้นกำหนด 5 ปีแล้ว ถือว่าพ้นโทษ แต่ถ้ารัฐธรรมนูญใหม่มีกฎเหล็กห้ามผู้ที่ “เคยถูกสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง” ไม่ให้สมัคร ส.ส.นักการเมืองทั้ง 220 คน จะพ้นจากบ่วงกรรมได้หรือ? เพราะรัฐธรรมนูญใช้คำว่า “ถูกหรือเคยถูก” แม้จะพ้นกำหนดกี่ปีก็ยังติดตัวอยู่ จึงต้องเขียนให้ชัดเจน

การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง อาจเปรียบเทียบได้กับการถอดถอนจากตำแหน่ง รัฐธรรมนูญ 2540 ระบุลักษณะต้องห้ามสมัคร ส.ส.ได้แก่ผู้ที่เคยถูกวุฒิสภาถอดถอนยังไม่พ้นกำหนด 5 ปี แสดงว่าเมื่อครบกำหนด 5 ปี ย่อมได้สิทธิกลับคืนแต่รัฐธรรมนูญ 2550 เขียนไว้แต่เพียงว่าห้ามผู้ที่เคยถูกวุฒิสภาถอดถอน แต่ไม่ได้ยกเว้นเมื่อพ้น 5 ปี แสดงว่าเป็นผู้ต้องห้ามตลอดชีวิต

กรณีของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ก็อาจมีปัญหาในการตีความเช่นเดียวกัน แม้จะยอมรับว่าถูกตัดสิทธิทางการเมือง 5 ปี หลังจากถูก สนช.ถอดถอน แต่อาจมีการร้องศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัย เนื่องจากไม่ได้ถูกถอดถอนโดยวุฒิสภา แต่ถอดถอนโดย สนช.จะกลายเป็นผู้ต้องห้ามหรือไม่? และเมื่อพ้นกำหนด 5 ปีแล้ว ตามกฎของ กรธ.ก็ยังอาจเป็นบุคคลต้องห้ามการเมืองตลอดชีวิต

กฎเหล็กหรือบัญญัติ 10 ประการ เป็นกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิทางการเมือง ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง ถึงแม้จะมีเจตนาดีต้องการได้คนดีมีคุณภาพเข้าสู่การเมือง และกีดกันคนไม่ดี แต่ต้องเขียนด้วยความรอบคอบและชัดเจน ตัวอย่างเช่น การห้ามผู้ที่เคยต้องโทษจำคุก ไม่ควรเหมารวมความผิดทุกอย่าง เช่น ติดคุกเพราะการเมือง.

3 ธ.ค. 2558 07:59 3 ธ.ค. 2558 07:59 ไทยรัฐ