วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
แนะ ม.สยามร่วมมือโรงเรียนแพทย์ผลิตบุคลากร

แนะ ม.สยามร่วมมือโรงเรียนแพทย์ผลิตบุคลากร

  • Share:

ตามที่แพทยสภามีมติรับทราบการยกเลิกความร่วมมือระหว่าง รพ.ตำรวจกับ ม.สยาม เรื่องการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตร์ ระดับชั้นคลินิก หรือปี 4-6 ส่งผลให้นักศึกษาชั้นปี 3 ที่จะขึ้นชั้นปี 4 ไม่มีสถานที่เรียน และฝึกปฏิบัติงานนั้น รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม รองเลขาธิการคณะ กรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้หารือเพื่อประสานการแก้ไขปัญหานี้ร่วมกับแพทยสภา กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) และ ม.สยาม โดยที่ประชุมสรุปว่า 1.สกอ.รับทราบกรณีดังกล่าว 2.คณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม ต้องจัดหาโรงพยาบาลแห่งใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เรียนฝึกปฏิบัติงาน และต้องแจ้งให้แพทยสภาเห็นชอบภายในเดือน ธ.ค.นี้ สำหรับนักศึกษาที่กำลังเรียนชั้นปี 2 และ 3 และนักศึกษาปี 1 ที่กำลังจะเข้าศึกษาในปีการ ศึกษา 2559 ก็จะได้เข้าฝึกงานในโรงพยาบาลแห่งใหม่ดังกล่าว ทั้งนี้ การรับนักศึกษาปี 1 ปีการศึกษา 2559 ผ่าน กสพท. ให้ดำเนินการตามปกติ แต่แพทยสภามีมติให้คณะแพทยศาสตร์ ม.สยามงดรับนักศึกษาปีการศึกษา 2560 จนกว่าแพทยสภาจะรับรองหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์ ม.สยามอีกครั้ง

รองเลขาธิการ กกอ. กล่าวต่อว่า แพทยสภาได้ให้คำแนะนำกับคณะแพทยศาสตร์ ม.สยามว่า ควรร่วมมือกับโรงเรียนแพทย์ หรือโรงพยาบาลที่มีความพร้อม อาทิ จำนวนเตียง 400 เตียงแพทย์ในโรงพยาบาลนั้นๆ พร้อมจะเป็นอาจารย์ผู้สอน มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้