ข่าว

วิดีโอ

เจียดที่ 2 หมื่นไร่ตั้ง 9 นิคมอุตสาหกรรม เอกชนตื่นรับยานยนต์-อิเล็กทรอนิกส์

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ. ได้เร่งดำเนินงานจัดเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลทั้ง 6 คลัสเตอร์ และ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยในปัจจุบันในนิคมต่างๆที่อยู่ภายใต้การดูแลของ กนอ. ส่วนใหญ่ก็รวมกันเป็นกลุ่มคลัสเตอร์อยู่แล้ว โดยเฉพาะในกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และปิโตรเคมี แต่จากนโยบายส่งเสริมคลัสเตอร์ ต่อยอดคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเหล่านี้ไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงและมีนวัตกรรม

“กนอ.ได้ตั้งทีมงานศึกษาแนวทางการตั้งนิคมอุตสาหกรรม 6 กลุ่ม ศึกษารายละเอียดทั้ง 6 คลัสเตอร์ ว่าควรจะอยู่ในพื้นที่ใด และลงไปเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมายว่าต้องการให้รัฐบาลให้การส่งเสริมอย่างไร ควรจะเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านใด และในแต่ละคลัสเตอร์ต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่เฉพาะเจาะจงด้านใดบ้าง เพื่อที่จะนำข้อมูลไปปรับปรุงขยายพื้นที่นิคมฯเดิมให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ และการจัดหาพื้นที่ใหม่ๆตั้งนิคมเฉพาะคลัสเตอร์ รวมทั้งประสานงานกับสถาบันการศึกษา เข้ามาร่วมวิจัยพัฒนาสินค้ากับผู้ประกอบการเพื่อให้รองรับความต้องการได้ในทุกด้าน”

ทั้งนี้ ใน 2 ปีที่ผ่านมาได้มีผู้ประกอบการเอกชนได้เข้ามาขอตั้งนิคมฯแห่งใหม่ 9 แห่ง มีพื้นที่รวมกว่า 20,000 ไร่ และจะทยอยก่อสร้างเสร็จพร้อมเปิดดำเนินการได้ตั้งแต่ปี 2559-2560 ซึ่งใน 9 นิคมฯนี้ จะรองรับอุตสาหกรรมในกลุ่มคลัสเตอร์ยานยนต์, เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และปิโตรเคมีขั้นปลาย ซึ่งจะเข้ามารองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาลได้อีกมาก ซึ่งผู้ประกอบการรายใหญ่จะเข้ามาจะเป็นโรงงานประกอบรถยนต์ และผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในไทย โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ได้เข้ามาหารือวางแผน ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้คลัสเตอร์ยานยนต์ไทยแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น.

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ. ได้เร่งดำเนินงานจัดเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลทั้ง 6 คลัสเตอร์ 3 ธ.ค. 2558 03:21 3 ธ.ค. 2558 03:22 ไทยรัฐ